Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 48 ods.4 písm.e) zákona č.355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť 

ZÁKAZ NÁVŠTEV

v zariadení sociálnych služieb až do odvolania!

Uvedený zákaz návštev bol vydaný z dôvodu zamedzenia šírenia infekcie dýchacích ciest prostredníctvom ochorenia COVID-19.

Na základe týchto skutočností bolo nutné v súlade s § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. uložiť opatrenie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia. 

Za porozumenie ďakujeme. O zmenách alebo situácii Vás budeme včas informovať.