V zmysle odporúčania MPSVR SR plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 sú v zariadení "FÉNIX", ZSS Levice od 15.06.2020 povolené návštevy za nasledovných podmienok. Vzhľadom k tomu, že počas návštev je potrebné naďalej dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia, odporúčame Vám nahlásiť si termín návštevy vopred, aby ste sa vyhli prípadnému čakaniu a mohli sme Vás podrobnejšie informovať o všetkých konkrétnych, najaktuálnejších opatreniach a uvoľneniach opatrení. Uvoľnenia sa môžu v prípade potreby zmeniť z dôvodu zabezpečenia zdravia klientov a zamestnancov alebo z ďalšieho postupného uvoľňovania opatrení.

Návštevu si môžete nahlásiť každý pracovný deň od 7:00 do 15:00 hod. na telefónnom čísle:

036/63 48 903. Po pracovnej dobe, cez víkendy a sviatky na telefónnom čísle: 0911 223849.

Bližšie informácie Vám budú podané operatívne e-mailom alebo telefonicky, prostredníctvom kontaktov zverejnených na našej webovej stránke v sekcii Kontakt.

Harmonogram návštevných hodín KAŽDÝ DEŇ v čase:      od 8:00 do 11:00 hod.
  od 13:00 do 16:00 hod.

 

Dôležité upozornenia:

  1. K jednému klientovi odporúčame prijať max. 2 osoby počas jednej návštevy.
  2. Detské návštevy do 15 rokov sa neodporúčajú.
  3. Čas návštevy je zatiaľ odporúčaný na cca 30 min.
  4. Každá návšteva musí absolvovať vstupný filter /meranie teploty, dezinfekcia rúk/.
  5. Návšteva musí dodržiavať 2-metrový odstup a používať ochranné rúško a rukavice.
  6. Návšteva musí dodržiavať prípadné operatívne nariadenia službukonajúceho personálu.

Veríme, milí návštevníci, že s pochopením s toleranciou k ostatným budete dodržiavať uvedené odporúčania a tým spolu predídeme negatívnym javom súvisiacim s bezpečným chodom prevádzky a kvalitným poskytovaním sociálnych služieb klientom v tomto prechodom období s cieľom naďalej udržať všetkých klientov aj zamestnancov v zdraví a v pohode.

V prípade, ak sa chcete telefonicky spojiť s klientom zariadenia „FÉNIX”, ZSS Levice a nemá mobilný telefón môžete zavolať na sociálny úsek – 036/63 48 903 a my Vám sprostredkujeme hovor s daným klientom každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:00hod. Do zariadenia môžete telefonovať aj po 15:00 hod. v pracovné dni, víkendy, sviatky nonstop na telefónne číslo opatrovateľského úseku 0911 223 849.

V prípade, ak by ste sa chceli spojiť s klientom zariadenia prostredníctvom videohovoru, môžete zavolať na sociálny úsek - 036/63 48 903, každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:00 hod. a my Vám s daným klientom sprostredkujeme videohovor cez SKYPE.

V prípade akýchkoľvek otázok a informácií súvisiacich s postupmi a nariadeniami týkajúcich sa zamedzenia šírenia koronavírusu v zariadení „FÉNIX”, ZSS Levice sa môžete obrátiť osobne alebo telefonicky na riaditeľa zariadenia (036/63 15 607) alebo vedúcu opatrovateľského úseku (0911 223 849) v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. každý pracovný deň.