Krízový štáb "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 29, 934 01 Levice prijal opatrenia reflektujúce na aktuálne a odporúčané opatrenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja k 23.06.2021.

Bližšie informácie na tel. čísle: 0911 223 849 od 9:00 do 14:00 hod. /okrem obednej prestávky, t.j. od 12:30 do 13:00 hod. v pracovné dni alebo na informačných tabuliach vo vestibule a v areáli zariadenia.

 

Zjednodušená verzia návštevného poriadku v zariadení „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského č. 29, 93401

 

  • * Návštevy, odchody do domáceho prostredia a vychádzky s rodinou sa oznamujú minimálne 1 deň vopred na telefónnom čísle 0911 223 849 od 9.00 do 14.00 (okrem obednej prestávky, t. j. od 12.30 do 13:00 hod) v pracovné dni.
  • * Návštevy sa realizujú každý pracovný deň od 9.00 do11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
  • * Odchody do domáceho prostredia a vychádzky s príbuznými sa realizujú aj cez víkendy.
  • * Odchody do domáceho prostredia je potrebné z dôvodu odhlásenia zo stravy nahlasovať najneskôr do 12.00 hod. predchádzajúceho dňa.

 

Konkrétny prípad

Ochranné pomôcky klienta

Ochranné pomôcky návštevníka

Miesto návštevy

Vstupný filter

Zaočkovaný klient po uplynutí 14 dní od 2. dávky mRNA vakcíny, alebo po uplynutí 4 týždňov po prvej dávke vektorovej vakcíny.

rúško/respirátor

Rúško/respirátor (zabezpečuje si návšteva)

Meranie teploty

Dezinfekcia rúk/rukavice

Areál zariadenia

Vestibul zariadenia

Vyplnenie čestného prehlásenia o tom, že nebol v kontakte s pozitívnou osobou

Zaočkovaný klient pripútaný na lôzko po uplynutí 14 dní od 2. dávky mRNA vakcíny, alebo po uplynutí 4 týždňov po prvej dávke vektorovej vakcíny

rúško/respirátor

Rúško/respirátor (zabezpečuje si návšteva)

Meranie teploty

Dezinfekcia rúk/rukavice

Izba klienta

Potvrdenie o očkovaní (14 dní od 2 dávky)
alebo o negatívnom PCR teste nie staršom ako 48 hodín, Ag test
alebo potvrdenie o prítomnosti protilátok v tele nie staršom ako 60 dní

Nezaočkovaný klient

rúško/respirátor

Respirátor (zabezpečuje si návšteva)

Meranie teploty

Dezinfekcia rúk/rukavice

Areál zariadenia

Vestibul zariadenia

Potvrdenie o negatívnom PCR teste nie staršom ako 48 hodín, Ag test

Nezaočkovaný klient pripútaný na lôžko

rúško/respirátor

Respirátor (zabezpečuje si návšteva)

Meranie teploty

Dezinfekcia rúk/rukavice

Plášť

Izba klienta

Potvrdenie o negatívnom  PCR teste nie staršom ako 48 hodín, Ag test

Bezkontaktné návštevy

rúško/respirátor

Respirátor (zabezpečuje si návšteva)

Meranie teploty

Dezinfekcia rúk/rukavice

vestibul ZSS