Vážení príbuzní, rodina a priatelia klientov,

vzhľadom k vážnej  epidemiologickej situácii a zvýšenému výskytu ochorenia COVID-19 v Levickom okrese ako aj v celej SR a susedných štátoch a nášmu záujmu spočívajúcom v ochrane zdravia klientov pred nebezpečenstvom šírenia nákazlivej choroby sú návštevy v ZSS dočasne zakázané a neodporúčame klientom opúšťať zariadenie do domáceho prostredia. Napriek tomu si veľmi citlivo uvedomujeme náročnosť obmedzení, ktoré sa spájajú s opatreniami súvisiacimi s prevenciou šírenia ochorenia Covid – 19. Klientom, pre ktorých je sociálna izolácia od príbuzných veľmi ťažká je umožnený pobyt v domácom prostredí za nasledovných podmienok.

Opatrenia v súvislosti s bezpečným pobytom klienta mimo zariadenia v domácom prostredí:

Pri opustení zariadenia dostanú klienti potvrdenie, že za posledných 10 dní pred odchodom zo zariadenia majú negatívny výsledok Antigénového testu na Covid- 19.

Termín odchodu do domáceho prostredia je potrebné vopred nahlásiť službukonajúcemu personálu počas pracovných dní aspoň 1 deň vopred. Odporúčame, aby návšteva v domácom prostredí trvala minimálne 14 dní.

Rodinným príslušníkom dôrazne odporúčame pre ochranu svojho blízkeho, aby predtým, ako klient opustí naše zariadenie a príde do  domácnosti, absolvovali test (Antigénový alebo PCR).

V domácom prostredí je potrebné dodržiavať nasledovné hygienicko-epidemiologické opatrenia:

  • Nosenie rúška mimo domácnosti
  • Odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (od iných rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností a ani ich prijímanie v domácnosti)
  • Dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu klienta v domácom prostredí

Návrat klienta do zariadenia po pobyte v domácom prostredí:

Pri návrate do zariadenia sa klient preukáže negatívnym výsledkom PCR testu, nie starším ako 48 hodín, výnimočne z objektívnych dôvodov nie starším ako 72 hodín.  Z dôvodu ochrany zdravia ostatných klientov v zariadení, je nevyhnutné klienta, ktorý sa vracia z domáceho prostredia s negatívnym výsledkom PCR testu, umiestniť do karantény. Na piaty deň sa vykoná antigénový test.

V prípade, ak sa chcete telefonicky spojiť s klientom zariadenia „FÉNIX”, ZSS Levice a nemá mobilný telefón môžete zavolať na sociálny úsek – 036/63 48 903 a my Vám po súhlase klienta sprostredkujeme hovor s daným klientom každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:00hod.

V prípade, ak by ste sa chceli spojiť s klientom zariadenia prostredníctvom videohovoru, môžete taktiež zavolať na sociálny úsek - 036/63 48 903, každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:00 hod. a my Vám s daným klientom po jeho súhlase sprostredkujeme videohovor cez SKYPE.

Možné je aj tzv. balkónové stretnutie s Vašim blízkym, ale tiež Vám odporúčame o vopred dohodnutie a nahlásenie, nakoľko sa realizuje v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod. v kancelárii inštruktorov sociálnej rehabilitácie alebo v miestnosti rehabilitačných pracovníkov.

Všetky prinesené balíky pre klientov odovzdávajú službukonajúcemu personálu na recepcii zariadenia, kde sa dezinfikujú a až po 2 hodinách sa odovzdajú klientom (ako napr. výrobcom balená voda, drogéria, lieky, inkontinenčné pomôcky, výživové doplnky a pod.).
Do zariadenia sociálnych služieb v súčasnej dobe nepreberieme potraviny, ktoré nie sú výrobcom balené v ochrannej atmosfére, nakoľko sú považované ako veľké riziko prenosu COVID-19.

O aktuálnych zmenách/uvoľňovaniach opatrení/ Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke a písomným oznámením pri hlavnom vstupe pred zariadením. Taktiež máte možnosť v prípade akýchkoľvek otázok a poskytnutia informácií súvisiacich s postupmi a nariadeniami týkajúcich sa zamedzenia šírenia koronavírusu v zariadení „FÉNIX”, ZSS Levice  obrátiť sa na  sociálny úsek (036/6348903), vedúcu opatrovateľského úseku (0911 223 849), alebo riaditeľa zariadenia (036/63 15 607) v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. každý pracovný deň.

Touto cestou by sme Vás chceli vopred požiadať o pochopenie a spoluprácu v súčasnej neľahkej dobe pri zavádzaní opatrení, ktoré sú smerované k ochrane klientov a k úspešnému prekonaniu tejto náročnej  celospoločenskej situácii..

Ďakujeme za porozumenie.