Na základe žiadosti odboru krízového riadenia manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 10567/2020-MOKMB o zabezpečení informovania o dodržiavanie preventívnych opatrení individuálnej a kolektívnej ochrany pred výskytom a šírením koronavírusu žiadame všetkých o dodržiavanie nasledovných zásad v rámci prevencie a ochrany pred výskytom a šírením koronavírusu:

Individuálna ochrana:

1.    Dodržiavanie zásad osobnej hygieny, časté dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou.
2.    Používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky.
3.    Nedotýkať sa tváre, nosa, úst neumytými rukami.
4.    Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorázovou papierovou vreckovkou a použitú následne zahodiť do koša.
5.    Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky.
6.    Vyhýbať sa nechránenému kontaktu s divými, alebo hospodárskymi zvieratami.
7.    Mäso a vajíčka vždy dôkladne prevariť.

Zvyšovanie odolnosti organizmu sa môže docieliť aj dodržiavaním zásad dravého životného štýlu, medzi ktoré patrí:

1.    Správna výživa s dostatkom ovocia, zeleniny a tekutín.
2.    Dostatočný pohyb na čerstvom vzduchu.
3.    Otužovanie a dostatok odpočinku.

Kolektívna ochrana:
1.    Časté a účinné vetranie miestností.


Čo robiť  cestujete z oblasti nákazy:

V prípade, že ste sa  vrátili  v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať' svoj zdravotný stav. V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia nižšie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ', bolesti v hrdle, musí zostať' doma, nechodiť' priamo k lekárovi, kontaktovať' lekára telefonicky, popísať' mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi. V prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byt' hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť' sama na pohotovosť' alebo na infekčné oddelenie, v prípade že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť' že osoba ostane v domácej karanténe.