Na základe žiadosti odboru krízového riadenia manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 10567/2020-MOKMB o zabezpečení informovania o dodržiavanie preventívnych opatrení individuálnej a kolektívnej ochrany pred výskytom a šírením koronavírusu žiadame všetkých o dodržiavanie nasledovných zásad v rámci prevencie a ochrany pred výskytom a šírením koronavírusu:

Individuálna ochrana:

1.    Dodržiavanie zásad osobnej hygieny, časté dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou.
2.    Používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky.
3.    Nedotýkať sa tváre, nosa, úst neumytými rukami.
4.    Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorázovou papierovou vreckovkou a použitú následne zahodiť do koša.
5.    Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky.
6.    Vyhýbať sa nechránenému kontaktu s divými, alebo hospodárskymi zvieratami.
7.    Mäso a vajíčka vždy dôkladne prevariť.
8.    Nosiť na verejnosti ochranné rúško.Zvyšovanie odolnosti organizmu sa môže docieliť aj dodržiavaním zásad dravého životného štýlu, medzi ktoré patrí:

1.    Správna výživa s dostatkom ovocia, zeleniny a tekutín.
2.    Dostatočný pohyb na čerstvom vzduchu.
3.    Otužovanie a dostatok odpočinku.

Kolektívna ochrana:
1.    Časté a účinné vetranie miestností.