Výška úhrady za poskytované služby bola stanovená na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2020

  UBYTOVANIE
Podľa platného VZN NSK od 01.01.2020
1m2 = 0,16 €
Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o:
- 0,50 € ak obytnú miestnosť užíva jedna osoba
- 0,26 € ak obytnú miestnosť užívajú dve osoby
 Malá izba 89,15 € / 31 dní
 Veľká izba 102,54 € / 31 dní
 1 – izbový byt malý 155,86 € / 31 dní
 1 – izbový byt veľký 184,14 € / 31 dní
Ležiace oddelenie / pre 2 osoby 67,58 € / 31 dní
Ležiace oddelenie / pre 3 osoby 59,52 € / 31 dní

 

VÝŠKA ÚHRAD ZA ODBORNÉ ČINNOSTI
NA ZÁKLADE ODKÁZANOSTI  
Podľa platného VZN NSK od 01.01.2020
- Zariadenie pre seniorov
   - Domov sociálnych služieb
   - Špecializované zariadenie
II . stupeň 1,53 € / deň
III. stupeň  1,83 € / deň
IV. stupeň  2,11 € / deň
V. stupeň 2,50 € / deň
VI. stupeň 3,00 € / deň

 

 VÝŠKA ÚHRAD ZA OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
Podľa platného VZN NSK od 01.01.2020
Upratovanie v pracovné dni   0,30 € / deň
Pranie 4x mesačne   0,30 € / deň
Žehlenie a údržba bielizne 4x mesačne   0,40 € / deň
Užívanie spoločných priestorov    0,10 € / deň

 

 VÝŠKA POPLATKOV ZA INÉ ČINNOSTI
Podľa platného VZN NSK od 01.01.2020
Práčka 2,00 € / mesiac
Chladnička   3,00 € / mesiac
Elekt. / plyn. sporák   7,00 € / mesiac
Elektrická rúra    3,00 € / mesiac
Elektrický varič 5,00 € / mesiac
Klimatizačná jednotka 3,00 € / mesiac

 

 ŠETRIACA STRAVA  
Platnosť od 01.04.2020
Raňajky   0,6600 € / deň
Desiata 0,5400 € / deň
Obed  2,2000 € / deň
Olovrant  0,5400 € / deň
Večera  1,5600 € / deň
   
Spolu za 1 deň  5,5000 € / deň

 

RACIONÁLNA CELODENNÁ STRAVA  
Platnosť od 01.04.2020
Raňajky  0,6240 € / deň
Desiata  0,4680 € / deň
Obed  2,0800 € / deň
Olovrant  0,4680 € / deň
Večera  1,5600 € / deň
   
Spolu za 1 deň  5,2000 € / deň

 

 DIABETICKÁ STRAVA  
Platnosť od 01.04.2020
Raňajky  0,6545 € / deň
Desiata  0,4760 € / deň
Obed  2,3800 € / deň
Olovrant  0,4760 € / deň
Večera  1,6065 € / deň
2. večera 0,3570 € / deň
   
Spolu za 1 deň  5,9500 € / deň