Sociálne poradenstvo je poskytované riaditeľom zariadenia a sociálnymi pracovníkmi.