Stravovanie je zabezpečené v spoločnej jedálni.  Strava  sa  pripravuje priamo v zariadení  v  súlade so zásadami zdravej výživy, s  prihliadnutím  na vek, zdravotný  stav  stravníkov  a  podľa  určených stravných  jednotiek.  Zariadenie poskytuje prijímateľom sociálnej  služby celodenné stravovanie, za čo sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sú pripútaní na lôžko sa podáva strava na izbách.

V zariadení sa poskytuje: racionálna strava, šetriaca strava, diabetická  strava.

-          racionálna strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,

-          diabetická strava sa podáva 6x denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II.,

-          šetriaca strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.

Diétna strava  sa poskytuje na základe odporúčania lekára.

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť podávať pripomienky a návrhy ku kvalite, zloženiu a pestrosti stravy priamo na stravovacej komisii, ktorá pravidelne zasadá v našom zariadení.

Časový harmonogram podávania stravy v zariadení:

  • Raňajky I.zmena:    od 07:30  do  08:00
  • Raňajky II.zmena:   od 08:00  do  08:30
  • obed I. zmena:        od 11:30   do 12:00
  • obed II. zmena:      od 12:00   do 12:30
  • 1. večera:              od 17:00    do 17:30
  • 2. večera               od 19:30    do 20:00

V  nedeľu sa podáva suchá večera.