Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
4.1.2021 5.1.2021 WellGiving, o.z. Darovacia zmluva - materiál na tvorivú činnosť
20.1.2021 21.1.2021 Mesto Levice Dohoda o spolupráci
26.2.2021 1.3.2021 NITRAZDROJ a.s. Rámcová dohoda - hrubý tovar a vajcia
26.2.2021 1.3.2021 NITRAZDROJ a.s. Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky
1.4.2021 6.4.2021 CHRIEN, spol. s r.o. Rámcová dohoda - mrazená zelenina
14.4.2021 15.4.2021 VICOM s.r.o. Rámcová dohoda - vyšetrovacie vinylové rukavice
28.4.2021 29.4.2021 Martin Mach HM servis Dohoda o ukončení ZD - osobné výťahy
17.5.2021 18.5.2021 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Zmluva o dielo - výmena štyroch osobných výťahov
26.5.2021 27.5.2021 PRO-NIK s.r.o. Rámcová dohoda - ochranné pracovné prostriedky
28.5.2021 31.5.2021 INTA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby pri zbere, odvoze a likvidácii odpadu
8.6.2021 11.6.2021 Limas s.r.o. Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky
11.6.2021 14.6.2021 MERAX SK s.r.o. Zmluva o dielo - výmena vzduchotechniky v kuchyni
18.6.2021 21.6.2021 Pavol Szénási Rámcová dohoda - softvérové služby
22.6.2021 23.6.2021 Mesto Levice Dohoda - poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2021
22.6.2021 23.6.2021 ENERGO-SK, a.s. Dohoda o ukončení - Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie
29.6.2021 30.6.2021 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu
1.7.2021 2.7.2021 Nadácia SPP Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1.7.2021 2.7.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

Objednávky - Január 2021

Objednávky - Február 2021

Objednávky - Marec 2021

Objednávky - Apríl 2021

Objednávky - Máj 2021

 

Objednávky 1.000 - 5.000 Eur

Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
4.2.2021 5.2.2021 BERINGER s.r.o. Objednávka - kyslíkový koncentrátor Aerti
10.2.2021 11.2.2021 Lekáreň SALVATOR s.r.o. Objednávka - vitamíny