Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 Faktúry - Január 2016

Faktúry - Február 2016

Faktúry - Marec 2016

Faktúry - Apríl 2016

Faktúry - Máj 2016

Faktúry - Jún 2016

Faktúry - Júl 2016

Faktúry - August 2016

Faktúry - September 2016

Faktúry - Október 2016

Faktúry - November 2016

Faktúry - December 2016

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

Objednávky - Apríl 2016

Objednávky - Máj 2016 

Objednávky - Jún 2016

Objednávky - Júl 2016

Objednávky - August 2016

Objednávky - September 2016

Objednávky - Október 2016

Objednávky - November 2016

Objednávky - December 2016