Mandátna zmluva - bezpečnostný technik - Loskot

Rámcová zmluva - vyšetrovacie vinylové rukavice - VIDRA

Rámcová zmluva - softvérové služby - Szénási

Rámcová zmluva - oprava a údržba výpočtovej techniky - Szénási

Zmluva o dielo - základná servisná činnosť na výťahoch - Mach

Rámcová dohoda - zákusky - PENAM

Rámcová dohoda - čerstvé ovocie a zelenina - ZELEX

Rámcová dohoda - potraviny - INMEDIA

Rámcová dohoda - čerstvé slepačie vajcia - INMEDIA

Rámcová zmluva - múka - INMEDIA

Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky - INMEDIA

Rámcová dohoda - Tonery a kancelárske potreby - REVIS SERVIS

Rámcová dohoda - Čistiace a dezinfekčné prostriedky - REVIS SERVIS

Zmluva o dielo - stavebné práce - TRGIŇA 

Rámcová dohoda - mrazená zelenina - INMEDIA

Rámcová dohoda - hrubý tovar - INMEDIA

Rámcová dohoda - mrazená hydina - MIRKOM

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere, odvoze a likvidácii odpadu - INTA

Darovacia zmluva - žalúzie - OKNOTECH

Darovacia zmluva - hygienický náter - Trgiňa

Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia Tesco

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA - Nadácia SPP

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA - Nadácia SPP

Zmluva o dielo - výťahy - Mach HM

Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky - Limas

Zmluva o dielo - Oprava strechy a balkónových podhľadov na pavilóne A  - Izomer

Dodatok č.1 - K zmluve o spolupráci - UKF

Zmluva o poskytovaní služieb FreeSat - UPC

Rámcová dohoda - Chlieb a pekárenské výrobky - Čifárska pekáreň RT

Darovacia zmluva - Sadrokartón - Trgiňa

Rámcová dohoda - Potraviny - mliečne výrobky - INMEDIA

Kúpna zmluva - Škrabka na zemiaky - Gastro Global

Zmluva o dielo - Oddychová zóna - Trgiňa

Rámcová dohoda - mrazená hydina - Chrien

Zmluva o dielo - Trgiňa

 


Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Objednávky - Január 2017

Objednávky - Február 2017

Objednávky - Marec 2017

Objednávky - Apríl 2017

Objednávky - Máj 2017

Objednávky - Jún 2017

Objednávky - Júl 2017

Objednávky - August 2017

Objednávky - September 2017

Objednávky - Október 2017

Objednávky - November 2017

Objednávky - December 2017

 

 

 

 

 

 

 

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Faktúry - Január 2017

Faktúry - Február 2017

Faktúry - Marec 2017 

Faktúry - Apríl 2017

Faktúry - Máj 2017

Faktúry - Jún 2017

Faktúry - Júl 2017

Faktúry - August 2017

Faktúry - September 2017

Faktúry - Október 2017

Faktúry - November 2017

Faktúry - December 2017