Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Faktúry - Január 2020

Faktúry - Február 2020

Faktúry - Marec 2020

Faktúry - Apríl 2020

Faktúry - Máj 2020

Faktúry - Jún 2020

Faktúry - Júl 2020

Faktúry - August 2020

Faktúry - September 2020

Faktúry - Október 2020

Faktúry - November 2020

Faktúry - December 2020