Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

Objednávky - Január 2023 (I. dekáda)

Objednávky - Január 2023 (II. dekáda)

Objednávky - Január 2023 (III. dekáda)

Objednávky - Február 2023 (I. dekáda)

Objednávky - Február 2023 (II. dekáda)

Objednávky - Február 2023 (III. dekáda)

Objednávky - Marec 2023 (I. dekáda)

Objednávky - Marec 2023 (II. dekáda)

Objednávky - Marec 2023 (III. dekáda)

Objednávky - Apríl 2023 (I. dekáda)

Objednávky - Apríl 2023 (II. dekáda)

Objednávky - Apríl 2023 (III. dekáda)

Objednávky - Máj 2023 (I. dekáda)

Objednávky - Máj 2023 (II. dekáda)

Objednávky - Máj 2023 (III. dekáda)

 

Objednávky 1.000 - 5.000 Eur

Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
2.1.2023 2.1.2023 Pavol Szénási - PASZ Objednávka - Predĺženie licencií antivírového softvéru ESET
16.1.2023 17.1.2023 PolyStar, s.r.o. Objednávka - Nádoby na nebezpečný zdravotnícky odpad
16.1.2023 17.1.2023 LIFT SERVIS Levice, s.r.o. Objednávka - Porevízne opravy výťahu
26.1.20123 27.1.2023 Richard Pankulič  Objednávka - Reverzné elektrické zámky a elektrické zámky
13.2.2023 14.2.2023  Auto Rácz s.r.o. Objednávka - Oprava motorového vozidla Peugeot
15.2.2023 16.2.2023 Gašparec Peter Objednávka - Oprava automatickej práčky
10.3.2023 13.3.2023 LIFT SERVIS Levice, s.r.o. Objednávka - Porevízne opravy výťahu
16.3.2023 17.3.2023 Ladislav Bielik - EMILI Objednávka - Demontáž a montáž kuchynskej linky
27.3.2023 28.3.2023 TRGIŇA GABRIEL TOTAL TG Objednávka - Oprava oplotenia
26.6.2023 27.6.2023 Francisci Miroslav Objednávka - Oprava antény, prelaďovanie programov
Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.