Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

 

Objednávky 1.000 - 5.000 Eur 

Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti