Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

Objednávky - Január 2021

Objednávky - Február 2021

Objednávky - Marec 2021

Objednávky - Apríl 2021

Objednávky - Máj 2021

 

Objednávky 1.000 - 5.000 Eur

Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
4.2.2021 5.2.2021 BERINGER s.r.o. Objednávka - kyslíkový koncentrátor Aerti
10.2.2021 11.2.2021 Lekáreň SALVATOR s.r.o. Objednávka - vitamíny