Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
4.1.2023 5.1.2023 Ronald Loskot Mandátna zmluva - BOZP
9.1.2023 10.1.2023 Limas s.r.o. Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
27.1.2023 1.2.2023 Pavol Szénási - PASZ Rámcová zmluva - poskytnutie softvérových služieb
28.2.2023 1.3.2023 NITRAZDROJ, a.s. Rámcová dohoda - Hrubý tovar a vajcia
28.2.2023 1.3.2023 NITRAZDROJ, a.s. Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
9.3.2023 10.3.2023 CHRIEN, spol. s r.o. Rámcová dohoda - Hlboko mrazená hydina a mrazené filé
22.3.2023 23.3.2023 PEKNÝ DEŇ s.r.o. Rámcová dohoda - Chlieb a pečivo
18.4.2023 19.4.2023 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda - Mrazená zelenina
24.4.2023 1.5.2023 Stanislav Michlo Mandátna zmluva - Zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
27.4.2023 28.4.2023 Limas s.r.o. Rámcová dohoda - dodatok k zmluve na dodávku Mäsa a mäsových výrobkov
18.5.2023 19.5.2023 Zeppelin SK s.r.o. Servisná zmluva - Pravidelný servis a údržba náhradného zdroja elektrickej energie

 

 Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.