Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
4.1.2021 5.1.2021 WellGiving, o.z. Darovacia zmluva - materiál na tvorivú činnosť
20.1.2021 21.1.2021 Mesto Levice Dohoda o spolupráci
26.2.2021 1.3.2021 NITRAZDROJ a.s. Rámcová dohoda - hrubý tovar a vajcia
26.2.2021 1.3.2021 NITRAZDROJ a.s. Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky
1.4.2021 6.4.2021 CHRIEN, spol. s r.o. Rámcová dohoda - mrazená zelenina
14.4.2021 15.4.2021 VICOM s.r.o. Rámcová dohoda - vyšetrovacie vinylové rukavice