Druh sociálnej služby:   špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby:   pobytová   celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
3 CS4609/2015 23.7.2015 17.8.2015 Nitriansky VI.
4 CS6680/2015 4.11.2015 6.11.2015 Nitriansky V.
5 CS6260/2015 23.10.2015 11.11.2015 Nitriansky V.
6 CS6305/2015 5.11.2015 11.11.2015 Nitriansky VI.
7 CS6978/2015 9.12.2015 15.12.2015 Nitriansky VI.
8 CS5755/2015 30.9.2015 23.2.2016 Nitriansky V.
9 CS3669/2016 13.4.2016 6.7.2016 Nitriansky V.
12 CS6659/2020 28.4.2020 6.5.2020 Nitriansky VI.
20 CS5787/2016 12.8.2016 10.8.2017 Nitriansky VI.
21 CS5753/2017 25.8.2017 7.9.2017 Nitriansky VI.
22 CS8389/2019 19.9.2019 25.9.2019 Nitriansky V.
23 CS5875/2017 4.9.2017 25.9.2017 Nitriansky V.
25 CS6851/2017 16.11.2017 23.11.2017 Nitriansky V.
31 CS7494/2017 18.12.2017 30.1.2018 Nitriansky VI.
32 CS3553/2018 3.4.2018 11.4.2018 Nitriansky VI.
33 CS7313/2019 18.8.2019 13.9.2019 Nitriansky VI.
37 CS8573/2019 1.10.2019 16.1.2020 Nitriansky VI.
45 CS6189/2018 10.9.2018 7.11.2018 Nitriansky VI.
49 CS7352/2018 13.11.2018 15.11.2018 Nitriansky VI.
55 CS8025/2018 4.12.2018 6.12.2018 Nitriansky VI.
56 CS9292/2018 21.12.2018 28.12.2018 Nitriansky VI.
61 CS7118/2019 10.7.2019 5.3.2019 Nitriansky VI.
62 CS7549/2019 6.8.2019 27.9.2019 Nitriansky VI.
64 CS9234/2018 21.1.2019 13.3.2019 Nitriansky VI.
65 CS4705/2019 14.2.2019 21.3.2019 Nitriansky VI.
68 CS6280/2019 9.5.2019 13.5.2019 Nitriansky VI.
69 CS5524/2019 4.4.2019 18.4.2019 Nitriansky VI.
71 CS6233/2019 9.5.2019 24.5.2019 Nitriansky VI.
72 CS6908/2019 17.6.2019 19.6.2019 Nitriansky VI.
73 CS5147/2019 8.3.2019 21.6.2019 Nitriansky VI.
75 CS7125/2019 24.6.2019 1.7.2019 Nitriansky VI.
77 CS7119/2019 3.7.2019 2.7.2019 Nitriansky VI.
80 CS6957/2019 17.6.2019 10.7.2019 Nitriansky VI.
81 CS6364/2019 30.5.2019 22.7.2019 Nitriansky VI.
83 CS6872/2019 25.6.2019 2.8.2019 Nitriansky VI.
85 CS7496/2019 30.7.2019 5.8.2019 Nitriansky VI.
87 CS6959/2019 17.6.2019 13.8.2019 Nitriansky VI.
88 CS7519/2019 8.8.2019 13.8.2019 Nitriansky V.
89 CS7655/2019 12.8.2019 14.8.2019 Nitriansky VI.
90 CS7610/2019 1.8.2019 15.8.2019 Nitriansky VI.
91 CS7546/2019 31.7.2019 15.8.2019 Nitriansky VI.
94 CS7919/2019 20.8.2019 28.8.2019 Nitriansky VI.
95 CS7752/2019 2.8.2019 3.9.2019 Nitriansky VI.
96 CS8311/2019 19.9.2019 23.9.2019 Nitriansky VI.
97 CS7893/2019 27.8.2019 7.10.2019 Nitriansky V.
98 CS8002/2019 28.8.2019 8.10.2019 Nitriansky VI.
99 CS8277/2019 23.9.2019 17.10.2019 Nitriansky V.
104 CS8193/2019 6.9.2019 29.10.2019 Nitriansky VI.
105 CS10573/2019 2.12.2019 5.12.2019 Nitriansky VI.
106 CS9361/2019 20.11.2019 16.12.2019 Nitriansky VI.
109 CS10227/2019 2.12.2019 3.1.2020 Nitriansky V.
110 CS10649/2019 28.11.2019 10.1.2020 Nitriansky VI.
112 CS5594/2020 30.1.2020 3.2.2020 Nitriansky VI.
113 CS4938/2020 14.1.2020 10.2.2020 Nitriansky VI.
114 CS4928/2020 31.1.2020 10.2.2020 Nitriansky V.
115 CS5916/2020 12.2.2020 14.2.2020 Nitriansky VI.
116 CS9048/2019 22.10.2019 24.2.2020 Nitriansky VI.
117 CS5781/2020 18.2.2020 28.2.2020 Nitriansky V.
118 CS4632/2020 4.2.2020 2.3.2020 Nitriansky VI.
119 CS10949/2019 3.1.2020 4.3.2020 Nitriansky V.
124 CS6104/2020 27.4.2020 14.5.2020 Nitriansky VI.
126 CS11551/2019 15.1.2020 26.5.2020 Nitriansky V.
127 CS4070/2020 22.1.2020 27.5.2020 Nitriansky VI.
128 CS11609/2019 14.1.2020 27.5.2020 Nitriansky VI.
129 CS7028/2020 28.5.2020 5.6.2020 Nitriansky V.
130 CS9032/2019 23.10.2019 12.6.2020 Nitriansky VI.
131 CS7143/2020 28.5.2020 12.6.2020 Nitriansky VI.
132 CS7144/2020 28.5.2020 12.6.2020 Nitriansky VI.
133 CS7401/2020 1.7.2020 2.7.2020 Nitriansky VI.
139 CS3041/2014 22.5.2014 27.7.2020 Nitriansky VI.
143 CS3203/2014 29.5.2014 4.8.2020 Nitriansky V.
144 CS3202/2014 29.5.2014 4.8.2020 Nitriansky V.
147 CS8471/2020 24.8.2020 3.9.2020 Nitriansky VI.
150 CS8000/2020 21.7.2020 10.9.2020 Banskobystrický VI.

 

Druh sociálnej služby:   zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby:   pobytová   celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
1 313-11/2014 6.11.2014 15.1.2015 Nitriansky IV.
10 369/2016-3 7.9.2016 11.10.2016 Nitriansky IV.
13 4621/2017 12.4.2017 19.4.2017 Nitriansky IV.
14 4426/2017 12.4.2017 25.4.2017 Nitriansky IV.
15 4981/2017 28.4.2017 3.5.2017 Nitriansky IV.
16 4428/2017 12.4.2017 15.5.2017 Nitriansky IV.
17 113/2017 30.3.2017 17.5.2017 Nitriansky IV.
18 253/2017 28.6.2017 4.7.2017 Nitriansky V.
19 449/17-2 26.6.2017 2.8.2017 Nitriansky V.
24 8322/2017 11.9.2017 3.10.2017 Nitriansky IV.
26 387/2017-Mi 29.11.2017 4.12.2017 Nitriansky V.
27 160/2017 7.9.2017 7.12.2017 Nitriansky IV.
28 10982/2017 13.12.2017 21.12.2017 Nitriansky IV.
29 10719/2017 4.12.2017 12.1.2018 Nitriansky IV.
34 6448/2017 27.6.2017 17.5.2018 Nitriansky IV.
35 10053/2013 13.12.2013 5.6.2018 Nitriansky IV.
36 35/2018 5.6.2018 16.6.2018 Nitriansky IV.
38 6976/2018 20.7.2018 8.8.2018 Nitriansky V.
39 2018/0215 28.6.2018 5.9.2018 Nitriansky IV.
40 2018/00633 18.4.2018 7.9.2018 Nitriansky IV.
41 8731/2018 24.9.2018 26.9.2018 Nitriansky IV.
42 6975/2018 23.7.2018 8.10.2018 Nitriansky IV.
43 9387/2018 5.10.2018 24.10.2018 Nitriansky V.
44 2018/00366 27.9.2018 7.11.2018 Nitriansky IV.
46 8320/2018 18.9.2018 9.11.2018 Nitriansky IV.
47 10343/2018 7.11.2018 9.11.2018 Nitriansky IV.
50 143/2018 19.10.2018 15.11.2018 Nitriansky IV.
51 5153/2018 10.5.2018 19.11.2018 Nitriansky IV
52 585/2018 26.10.2018 20.11.2018 Nitriansky IV.
53 284/2018 31.10.2018 28.11.2018 Nitriansky IV.
54 10701/2018 7.11.2018 29.11.2018 Nitriansky IV.
57 11882/2018 3.1.2019 16.1.2019 Nitriansky V.
58 11426/2018 12.12.2018 24.1.2019 Nitriansky IV.
59 17/2019 16.1.2019 18.2.2019 Nitriansky V.
60 167/2018 13.6.2018 21.2.2019 Nitriansky IV.
63 4486/2019 11.2.2019 12.3.2019 Nitriansky IV.
66 5699/2019 21.3.2019 26.3.2019 Nitriansky IV.
67 230/2019 26.3.2019 28.3.2019 Nitriansky V.
70 6273/2019 26.4.2019 7.5.2019 Nitriansky IV.
76 478/2018/Mi. 13.6.2019 2.7.2019 Nitriansky V.
79 S2019/00527 14.5.2019 8.7.2019 Nitriansky IV.
82 6382/2019 26.4.2019 1.8.2019 Nitriansky IV.
86 2019/00230 30.7.2019 8.8.2019 Nitriansky IV.
92 8683/2019 31.7.2019 21.8.2019 Nitriansky IV.
93 8692/2019 31.7.2019 21.8.2019 Nitriansky IV.
100 733/2019 18.10.2019 28.10.2019 Nitriansky IV.
101 732/2019 18.10.2019 28.10.2019 Nitriansky IV.
102 9648/2019 16.9.2019 29.10.2019 Nitriansky VI.
103 9649/2019 16.9.2019 29.10.2019 Nitriansky IV.
107 12477/2019 16.12.2019 17.12.2019 Nitriansky IV.
108 271/2019 10.7.2019 27.12.2019 Nitriansky IV.
111 5/2020 16.1.2020 22.1.2020 Nitriansky V.
120 65/2020 14.2.2020 6.3.2020 Nitriansky V.
121 2020/00142-3 8.4.2020 27.4.2020 Nitriansky V.
122 2020/00141-3 8.4.2020 27.4.2020 Nitriansky IV.
123 276/2020 7.4.2020 27.4.2020 Nitriansky IV.
125 6661/2020 4.5.2020 20.5.2020 Nitriansky IV.
135 5127/2020 25.2.2020 14.7.2020 Nitriansky IV.
136 232/2020 29.5.2020 14.7.2020 Nitriansky V.
137 249/2020 6.7.2020 17.7.2020 Nitriansky IV.
138 7990/2020 24.6.2020 21.7.2020 Nitriansky V.
140 R-2017/1681 20.11.2017 29.7.2020 Nitriansky V.
141 2753/2020 23.7.2020 30.7.2020 Bratislavský IV.
142 4812/2020 12.3.2020 4.8.2020 Nitriansky V.
145 8885/2020/2 31.7.2020 14.8.2020 Nitriansky IV.
146 8611/2020 24.7.2020 17.8.2020 Nitriansky IV.
149 8738/2018 18.9.2018 10.9.2020 Nitriansky IV.

 

Druh sociálnej služby:   domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby:   pobytová   celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
2 CS1124/2011   5.9.2011 Nitriansky VI.
11 CS4974/2013   17.12.2013 Nitriansky V.
30 CS7200/2017   15.1.2018 Nitriansky VI.
78 CS6695/2019   4.7.2019 Nitriansky V.
134 CS5943/2020   6.7.2020 Nitriansky VI.
Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.