Druh sociálnej služby:   špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby:   pobytová   celoročná
Celkové poradie Poradové číslo v ŠZ Číslo rozhodnutia žiadateľa vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
3 1 CS7494/2017 18.12.2017 30.1.2018 Nitriansky VI.
4 2 CS3553/2018 3.4.2018 11.4.2018 Nitriansky VI.
8 3 CS6186/2018 10.9.2018 7.11.2018 Nitriansky VI.
12 4 CS6233/2019 9.5.2019 24.5.2019 Nitriansky VI.
13 5 CS6908/2019 17.6.2019 19.6.2019 Nitriansky VI.
14 6 CS5147/2019 8.3.2019 21.6.2019 Nitriansky VI.
16 7 CS6957/2019 17.6.2019 10.7.2019 Nitriansky VI.
21 8 CS6104/2020 27.4.2020 10.1.2020 Nitriansky VI.
22 9 CS10649/2019 28.11.2019 10.8.2017 Nitriansky VI.
24 10 CS4070/2020 22.12020 27.5.2020 Nitriansky VI.
25 11 CS11609/2019 14.1.2020 27.5.2020 Nitriansky VI.
28 12 CS3041/2014 22.5.2014 27.7.2020 Nitriansky VI.
34 13 CS10668/2020 12.1.2021 17.3.2021 Nitriansky VI.
41 14 CS5781/2020 18.2.2020 28.2.2020 Nitriansky V.
42 15 CS9048/2019 22.10.2019 24.2.2020 Nitriansky VI. 
43 16 CS4928/2020 31.1.2020 10.22020 Nitriansky V.
44 17 CS10573/2019 2.12.2019 5.12.2019 Nitriansky VI.
46 18 CS11820/2021 11.1.2022 2.8.2022 Nitriansky VI.
47 19 CS7546/2019 31.7.2019 15.8.2019 Nitriansky VI.
56 20 CS8573/2019 1.10.2019 16.1.2020 Nitriansky VI.
59 21 CS8389/2019 19.9.2019 25.9.2019 Nitriansky V.
60 22 CS5753/2017 25.8.2017 11.9.2017 Nitriansky VI.
63 23 CS5755/2015 30.9.2015 23.2.2016 Nitriansky V.
64 24 CS6305/2015 5.11.2015 11.11.2015 Nitriansky VI.
66 25 CS4609/2015 23.7.2015 17.8.2015 Nitriansky VI.
67 26 CS6680/2015 4.11.2015 6.11.2015 Nitriansky V.
72 27 CS8391/2021 22.7.2021 13.8.2021 Nitriansky VI.
74 28 CS9503/2021 28.9.2021 12.10.2021 Nitriansky VI.
76 29 CS6553/2022 7.3.2022 23.2.2022 Nitriansky VI.
77 30 CS5147/2019 8.3.2019 21.6.2019 Nitriansky VI.
79 31 CS6953/2022 11.4.2022 5.5.2022 Nitriansky VI.
81 32 CS7999/2022 7.6.2022 27.6.2022 Nitriansky V.
83 33 CS8146/2022 15.6.2022 11.7.2022 Nitriansky VI.
90 34 CS10267/2022 26.10.2022 2.12.2022 Nitriansky VI.
92 35 09578/2022/PC-3 19.10.2022 11.1.2023 Bratislavský VI.
93 36 CS12077/2022 9.1.2023 26.1.2023 Nitriansky V.
94 37 CS11227/2022 22.12.2022 6.3.2023 Nitriansky VI.
95 38 CS11226/2022 22.12.2022 6.3.2023 Nitriansky VI.
98 39 CS6912/2023 3.4.2023 24.4.2023 Nitriansky VI.
100 40 CS8680/2021 9.7.2021 24.4.2023 Nitriansky V.
101 41 CS6651/2023 23.3.2023 3.5.2023 Nitriansky VI.
102 42 CS6920/2023 21.4.2023 5.5.2023 Nitriansky V.
103 43 CS7135/2023 3.5.2023 15.5.2023 Nitriansky V.
104 44 CS7157/2023 25.4.2023 16.5.2023 Nitriansky VI.
110 45 CS7269/2021 19.5.2021 28.7.2023 Nitriansky VI.
111 46 CS8707/2023 4.8.2023 5.9.2023 Nitriansky VI.
112 47 CS8301/2021 13.7.2021 5.9.2023 Nitriansky VI.
117 48 CS10391/2023 16.10.2023 24.10.2023 Nitriansky VI.
120 49 CS10270/2023 5.10.2023 9.11.2023 Nitriansky VI.
121 50 CS9577/2023 7.9.2023 9.11.2023 Nitriansky V.
122 51 CS10697/2023 27.10.2023 9.11.2023 Nitriansky V.
123 52 CS10696/2023 27.10.2023 9.11.2023 Nitriansky V.
124 53 CS11617/2023 22.1.2023 5.1.2024 Nitriansky VI.
125 54 CS9374/2023 22.9.2023 21.11.2023 Nitriansky VI.
133 55 CS4089/2021 23.3.2021 12.12.2022 Nitriansky VI.
134 56 CS5498/2024 22.3.2024 9.1.2024 Nitriansky V.
135 57 CS11070/2023 21.11.2023 15.1.2024 Nitriansky VI.
136 58 CS11446/2023 13.12.2023 17.1.2024 Nitriansky VI.
137 59 CS10941/2023 5.12.2023 22.1.2024 Nitriansky VI.
141 60 CS11327/2023 6.12.2023 8.2.2024 Nitriansky VI.
142 61 CS4489/2024 6.2.2024 13.2.2024 Nitriansky VI.
144 62 CS10646/2023 26.10.2023 22.2.2024 Nitriansky V.
146 63 CS5169/2024 18.3.2024 20.3.2024 Nitriansky VI.
147 64 CS4647/2024 20.2.2024 21.3.2024 Nitriansky VI.
150 65 CS5641/2024 27.3.2024 8.4.2024 Nitriansky VI.


Druh sociálnej služby:   zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby:   pobytová   celoročná
Celkové poradie Poradové číslo v ZpS Číslo rozhodnutia žiadateľa vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
1 1 4981/2017 28.4.2017 2.5.2017 Nitriansky IV.
2 2 160/2017 7.9.2017 6.12.2017 Nitriansky IV.
5 3 10719/2017 4.12.2017 11.1.2018 Nitriansky IV.
6 4 10053/2013 13.12.2013 4.6.2018 Nitriansky IV.
7 5 35/2018 5.6.2018 14.6.2018 Nitriansky IV.
9 6 585/2018 26.10.2018 20.11.2018 Nitriansky IV.
10 7 11426/2018 12.12.2018 24.1.2019 Nitriansky IV.
11 8 4486/2019 11.2.2019 12.3.2019 Nitriansky V.
17 9 OSOO-9648/2019 16.9.2019 29.10.2019 Nitriansky VI.
18 10 OSOO-9649/2019 16.9.2019 29.10.2019 Nitriansky IV.
19 11 OSOO-12477/2019 16.12.2019 17.12.2019 Nitriansky IV.
20 12 628/2019 10.7.2019 27.12.2019 Nitriansky IV.
23 13 OSOO-6661/2020 4.5.2020 20.5.2020 Nitriansky IV.
26 14 232/2020 29.5.2020 14.7.2020 Nitriansky V.
27 15 OUST/249/2020 6.7.2020 17.7.2020 Nitriansky IV.
29 16 OSOO-8885/2020 5.8.2020 14.8.2020 Nitriansky IV.
30 17 OSOO-8611/2020 24.7.2020 17.8.2020 Nitriansky IV.
31 18 544/2020 1.10.2020 8.10.2020 Nitriansky V.
32 19 OSOO-10655/2020 4.11.2020 11.11.2020 Nitriansky IV.
33 20 2020/205 20.11.2020 1.12.2020 Nitriansky IV.
35 21 OSOO-280/2021 20.1.2021 1.4.2021 Nitriansky IV.
36 22 MsÚ OSaO 288/2020 18.8.2020 24.11.2020 Nitriansky IV.
37 23 OSOO-9785/2020 5.10.2020 24.11.2020 Nitriansky IV.
38 24 8738/2018 18.9.2018 10.9.2020 Nitriansky IV.
39 25 4812/2020/OOaS/1714 12.3.2020 4.8.2020 Nitriansky V.
40 26 OSOO-5127/2020 25.2.2020 14.7.2020 Nitriansky IV.
45 27 OSOO-8692/2019 31.7.2019 21.8.2019 Nitriansky IV.
48 28 5699/2019 21.3.2019 26.3.2019 Nitriansky IV
49 29 284/2018 31.10.2018 27.11.2018 Nitriansky IV.
50 30 143/2018 19.10.2018 15.11.2018 Nitriansky IV.
51 31 S2018/00366 27.9.2018 7.11.2018 Nitriansky IV.
52 32 6975/2018 23.7.2018 8.10.2018 Nitriansky IV.
53 33 8731/2018 24.9.2018 26.9.2018 Nitriansky IV.
54 34 2018/0215 26.6.2018 5.9.2018 Nitriansky IV.
55 35 6976/2018 20.7.2018 6.8.2018 Nitriansky V.
57 36 387/2017-Mi. 29.11.2017 1.12.2017 Nitriansky V.
58 37 8322/2017 11.9.2017 2.10.2017 Nitriansky IV.
61 38 113/2017 30.3.2017 16.5.2017 Nitriansky IV.
62 39 4621/2017 12.4.2017 18.4.2017 Nitriansky IV.
68 40 Č.j.: 313-OcÚ-11/2014 6.11.2014 14.1.2015 Nitriansky IV.
69 41 OSOO-9954/2020 14.10.2020 2.6.2021 Nitriansky IV.
70 42 OSOO-5703/2021 28.5.2021 2.6.2021 Nitriansky IV.
71 43 OSOO-6137/2021 30.6.2021 22.7.2021 Nitriansky IV.
73 44 59/2021 22.2.2021 24.8.2021 Nitriansky VI.
75 45 OSOO-9632/2021 22.12.2021 19.1.2022 Nitriansky IV.
78 46 36/2022/OS 2.2.2022 19.4.2022 Nitriansky IV.
80 47 73/2022 14.2.2022 26.5.2022 Nitriansky V.
82 48 OSOO-6398/2022 13.6.2022 1.7.2022 Nitriansky V.
84 49 OSOO-10073/2021 28.12.2021 20.7.2022 Nitriansky IV.
85 50 OSOO-10072/2021 29.12.2021 11.8.2022 Nitriansky IV.
86 51 OSOO -8536/2022 19.8.2022 28.9.2022 Nitriansky IV.
87 52 310/2022 12.10.2022 24.10.2022 Nitriansky IV.
88 53 OSOO-10213/2022 2.11.2022 3.11.2022 Nitriansky IV.
89 54 OSOO-8522/2021 19.10.2021 22.11.2022 Nitriansky IV.
90 55 R2022/1168 17.6.2022 30.11.2022 Nitriansky V.
92 56 OSOO-10337/2022 15.11.2022 8.12.2022 Nitriansky V.
97 57 OSOO-4441/2023-4397/2023-Mbe 20.3.2023 27.3.2023 Nitriansky V.
98 58 74/2023 1.3.2023 28.3.2023 Nitriansky V.
106 59 162/2023 9.5.2023 18.5.2023 Nitriansky VI.
107 60 OSS-45005/2023-6617/2023-Mbe 2.6.2023 6.6.2023 Nitriansky V.
108 61 OSS-47559/2023-7476/2023-Rsu 10.7.2023 11.7.2023 Nitriansky IV.
109 62 OSS-48734/2023-7870/2023-Rsu 11.7.2023 11.7.2023 Nitriansky VI.
110 63 R2023/578,MUTLM-EO-S2023/00575 4.7.2023 26.7.2023 Nitriansky VI.
115 64 MK/A/2023/09092 1.3.2023 6.10.2023 Košický IV.
116 65 MK/A/2023/24269 23.12.2022 6.10.2023 Košický IV.
117 66 Č.j.:701-OcÚ-08/2023 18.9.2023 11.10.2023 Nitriansky V.
120 67 OSS-58136/2023-10520/2023-Mbe 30.10.2023 13.11.2023 Nitriansky IV.
127 68 127/2023 20.11.2023 21.11.2023 Nitriansky VI.
128 69 276/2023 14.11.2023 29.11.2023 Nitriansky V.
129 70 OSOO-5458/2020 4.3.2020 29.11.2023 Nitriansky IV.
130 71 OSS-61305/2023-11549/2023-Mbe 29.11.2023 5.12.2023 Nitriansky IV.
131 72 OUST-493/2023 11.10.2023 6.12.2023 Nitriansky V.
132 73 OSS-61306/2023-11550/2023-Mbe 28.11.2023 12.12.2023 Nitriansky IV.
133 74 OSS-59022/2023-10754/2023-Mbe 6.11.2023 12.11.2023 Nitriansky IV.
139 75 46/2024 23.1.2024 6.2.2024 Nitriansky VI.
140 76 OSS-723/2024-3006/2024-Rsu 23.1.2024 8.2.2024 Nitriansky V.
141 77 OSS-55973/2023-10108/2023-Mbe 16.10.2023 8.2.2024 Nitriansky VI.
144 78 OUST/105/2024 6.2.2024 22.2.2024 Nitriansky V.
146 79 OSS-4311/2024-4392/2024-Mbe 27.7.2024 11.3.2024 Nitriansky IV.
149 80 99/2024 4.3.2024 27.3.2024 Nitriansky VI.
150 81 139/2023 11.8.2023 3.4.2024 Nitriansky VI.


Druh sociálnej služby:   domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby:   pobytová   celoročná
Celkové poradie Poradové číslo v DSS Číslo rozhodnutia žiadateľa vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
65 1 CS1124/2011 4.4.2011 5.9.2011 Nitriansky VI.
99 2 CS6761/2020 27.4.2020 24.4.2023 Nitriansky VI.
113 3 CS9097/2022 16.8.2022 18.9.2023 Nitriansky V.
118 4 CS10390/2023 9.10.2023 30.10.2023 Nitriansky VI.
Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.