Výška úhrady za poskytované služby bola stanovená na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.02.2024

UBYTOVANIE
Podľa platného VZN NSK od 01.02.2024
1m2 = 0,16 €
Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o:
- 0,50 € ak obytnú miestnosť užíva jedna osoba
- 0,26 € ak obytnú miestnosť užívajú dve osoby
Malá izba 89,15 € / 31 dní
Veľká izba 102,54 € / 31 dní
1 – izbový byt malý 155,86 € / 31 dní
1 – izbový byt veľký 184,14 € / 31 dní
Ležiace oddelenie / pre 2 osoby 67,58 € / 31 dní
Ležiace oddelenie / pre 3 osoby 59,52 € / 31 dní

 

VÝŠKA ÚHRAD ZA ODBORNÉ ČINNOSTI
NA ZÁKLADE ODKÁZANOSTI
Podľa platného VZN NSK od 01.02.2024
- Zariadenie pre seniorov
- Domov sociálnych služieb
- Špecializované zariadenie
II . stupeň 1,98 € / deň
III. stupeň 2,38 € / deň
IV. stupeň 2,74 € / deň
V. stupeň 3,25 € / deň
VI. stupeň 3,90 € / deň

 

VÝŠKA ÚHRAD ZA OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
Podľa platného VZN NSK od 01.02.2024
Upratovanie v pracovné dni 0,60 € / deň
Pranie 4x mesačne 1,00 € / deň
Žehlenie a údržba bielizne 4x mesačne 0,60 € / deň
Užívanie spoločných priestorov 0,20 € / deň

 

VÝŠKA POPLATKOV ZA INÉ ČINNOSTI
Podľa platného VZN NSK od 01.02.2024
Práčka 2,60 € / mesiac
Chladnička 3,90 € / mesiac
Elekt. / plyn. sporák 9,10 € / mesiac
Elektrická rúra 3,90 € / mesiac
Elektrický varič 6,50 € / mesiac
Klimatizačná jednotka 3,90 € / mesiac

 

ŠETRIACA STRAVA
Platnosť od 01.04.2023
Raňajky 0,9300 € / deň
Desiata 0,7100 € / deň
Obed 3,1300 € / deň
Olovrant 0,7100 € / deň
Večera 2,3500 € / deň
   
Spolu za 1 deň 7,8300 € / deň

 

RACIONÁLNA CELODENNÁ STRAVA
Platnosť od 01.04.2023
Raňajky 0,8500 € / deň
Desiata 0,6400 € / deň
Obed 2,8400 € / deň
Olovrant 0,6400 € / deň
Večera 2,1300 € / deň
   
Spolu za 1 deň 7,1000 € / deň

 

DIABETICKÁ STRAVA
Platnosť od 01.04.2023
Raňajky 0,8900 € / deň
Desiata 0,6500 € / deň
Obed 3,2300 € / deň
Olovrant 0,6500 € / deň
Večera 2,1800 € / deň
2. večera 0,4800 € / deň
   
Spolu za 1 deň 8,0800 € / deň

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.