Sociálne poradenstvo je poskytované riaditeľom zariadenia a sociálnymi pracovníkmi.

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.