Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
4.1.2021 5.1.2021 WellGiving, o.z. Darovacia zmluva - materiál na tvorivú činnosť
20.1.2021 21.1.2021 Mesto Levice Dohoda o spolupráci
26.2.2021 1.3.2021 NITRAZDROJ a.s. Rámcová dohoda - hrubý tovar a vajcia
26.2.2021 1.3.2021 NITRAZDROJ a.s. Rámcová dohoda - mlieko a mliečne výrobky
1.4.2021 6.4.2021 CHRIEN, spol. s r.o. Rámcová dohoda - mrazená zelenina
14.4.2021 15.4.2021 VICOM s.r.o. Rámcová dohoda - vyšetrovacie vinylové rukavice
28.4.2021 29.4.2021 Martin Mach HM servis Dohoda o ukončení ZD - osobné výťahy
17.5.2021 18.5.2021 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Zmluva o dielo - výmena štyroch osobných výťahov
26.5.2021 27.5.2021 PRO-NIK s.r.o. Rámcová dohoda - ochranné pracovné prostriedky
28.5.2021 31.5.2021 INTA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby pri zbere, odvoze a likvidácii odpadu
8.6.2021 11.6.2021 Limas s.r.o. Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky
11.6.2021 14.6.2021 MERAX SK s.r.o. Zmluva o dielo - výmena vzduchotechniky v kuchyni
18.6.2021 21.6.2021 Pavol Szénási Rámcová dohoda - softvérové služby
22.6.2021 23.6.2021 Mesto Levice Dohoda - poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2021
22.6.2021 23.6.2021 ENERGO-SK, a.s. Dohoda o ukončení - Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie
24.6.2021 15.6.2021 Veolia Teplo Levice, s.r.o. Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla
29.6.2021 30.6.2021 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu
1.7.2021 2.7.2021 Nadácia SPP Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1.7.2021 2.7.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie
23.7.2021 26.7.2021 Ronald Loskot Darovacia zmluva - používanie a ukážka požiarno - technických zariadení
18.8.2021 19.8.2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Zmluva - odborná prax študentov FSVaZ UKF v Nitre
22.9.2021 23.9.2021 Ronald Loskot Darovacia zmluva - Oboznámenie s BOZP – pracujúcich osôb s chemickými látkami
18.10.2021 19.10.2021 LIFT SERVIS Levice s.r.o. Zmluva - komplexnej starostlivosti o výťahy 4 x TOV450kg v správe objednávateľa
25.10.2021 26.10.2021 TZMO Slovakia s.r.o. Rámcová dohoda - vyšetrovacie jednorázové rukavice
2.11.2021 3.11.2021 Pavel Medvegy Darovacia zmluva - poskytnutie peňažného daru
18.11.2021 26.11.2021 CHRIEN, spol. s r.o. Rámcová dohoda - hlboko mrazená hydina a filé
10.12.2021 13.12.2021 Limas s.r.o. Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky
31.12.2021 1.1.2022 Stanislav Michlo Mandátna zmluva - Zabezpečenie odborných skúšok elektrických zariadení
Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.