Krúžok šikovných rúk a spoločenských hier je voľnočasová činnosť, ktorá sa sústreďuje najmä na imobilných prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení. Tieto aktivity, pri ktorých je hlavným cieľom podporovať sociálne začleňovanie a prevenciu proti sociálnemu vylúčeniu, sa upriamujú na zhotovenie rôznych záujmových výrobkov, pohľadníc a dekorácií. Na Veľkú noc je to maľovanie vajíčok, na Valentína a Vianoce výroba pohľadníc pre svojich blízkych. V obľube je aj výroba slávnostnej výzdoby na akcie konajúce sa v zariadení. Tieto činnosti sú pre obyvateľov prospešné, nakoľko majú možnosť aktívne vypĺňať svoj voľný čas, trénovať si motoriku, vizoumotoriku a zároveň je to pre nich určitá forma relaxu.

Druhou časťou aktivity je popoludnie spoločenských hier. Medzi najobľúbenejšie patria kartové hry ako napríklad žolík, sedma, pexeso a hra „Človeče, nehnevaj sa“. Súčasťou aktivity je aj občerstvenie v podobe kávy a čaju.

Obzvlášť dôležitý je individuálny prístup k prijímateľom sociálnych služieb v podobe cvičení a pracovných listov zameraných na precvičovanie jemnej motoriky, vizuomotoriky a tréningu pamäti. Prijímatelia sociálnych služieb tak majú možnosť porozprávať sa, navzájom sa spoznávať, udržiavať kognitívne funkcie a psychickú sviežosť v čo najlepšom stave.

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.