Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

Faktúry - Január 2023 (I. dekáda)

Faktúry - Január 2023 (II. dekáda)

Faktúry - Január 2023 (III. dekáda)

Faktúry - Február 2023 (I. dekáda)

Faktúry - Február 2023 (II. dekáda)

Faktúry - Február 2023 (III. dekáda)

Faktúry - Marec 2023 (I. dekáda)

Faktúry - Marec 2023 (II. dekáda)

Faktúry - Marec 2023 (III. dekáda)

Faktúry - Apríl 2023 (I. dekáda)

Faktúry - Apríl 2023 (II. dekáda)

Faktúry - Apríl 2023 (III. dekáda)

Faktúry - Máj 2023 (I. dekáda)

Faktúry - Máj 2023 (II. dekáda)

Faktúry - Máj 2023 (III. dekáda)

Faktúry - Jún 2023 (I. dekáda)

Faktúry - Jún 2023 (II. dekáda)

Faktúry - Jún 2023 (III. dekáda)

Faktúry - Júl 2023 (I. dekáda)

Faktúry - Júl 2023 (II. dekáda)

Faktúry - Júl 2023 (III. dekáda)

Faktúry - August 2023 (I. dekáda)

Faktúry - August 2023 (II. dekáda)

Faktúry - August 2023 (III. dekáda)

Faktúry - September 2023 (I. dekáda)

Faktúry - September 2023 (II. dekáda)

Faktúry - September 2023 (III. dekáda)

Faktúry - Október 2023 (I. dekáda)

Faktúry - Október 2023 (II. dekáda)

Faktúry - Október 2023 (III. dekáda)

Faktúry - November 2023 (I. dekáda)

Faktúry - November 2023 (II. dekáda)

Faktúry - November 2023 (III. dekáda)

Faktúry - December 2023 (I. dekáda)

Faktúry - December 2023 (II. dekáda)

Faktúry - December 2023 (III. dekáda)

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.