V našom zariadení poskytujeme prijímateľom sociálnych služieb na odporúčanie lekára rehabilitáciu a to elektroliečbu aj vodoliečbu. Jedenkrát týždenne vykonáva návštevnú službu praktický lekár v ambulancii zariadenia, u imobilných uskutočňuje vizitu priamo pri lôžku. Rehabilitácia sa poskytuje priamo v miestnosti určenej pre rehabilitáciu alebo podľa potreby a závažnosti zdravotného stavu aj priamo na lôžku. Rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje v rozsahu:

- liečebná telesná výchova
- ultrazvuk
- hydrogalvan
- subaqálna masáž
- diadynamické prúdy
- bio lampa
- parafínové zábaly
- magnetoterapia
- perličkový kúpeľ celotelový
- perličkový kúpeľ na DK
- rôzne druhy masážnych prístrojov

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.