Opakovanie je matkou múdrosti alebo ako sa hovorí: „Čo sa za mlada naučíš, akoby si našiel v starobe“. Aj takýmto heslo sa riadia naši obyvatelia, ktorí sa pravidelne zúčastňujú vedomostnej súťaže. Keďže majú záujem sa vzdelávať aj napriek vyššiemu veku, je táto aktivita príjemným vyplnením ich voľného času. Majú možnosť sa jej zúčastňovať každý piatok doobeda, naučiť sa niečo nové, preveriť svoje znalosti, alebo zopakovať to, čo už dávno ovládajú.

 

Krúžok sa zameriava na získavanie vedomostí z rôznych oblastí života. Za praktické informácie považujú prijímatelia sociálnych služieb najmä informácie o zdraví, spôsobe zdravého stravovania a rôznych chorobách, ale v obľube majú aj iné témy ako sú literatúra, história, šport, geografia, politika či známe osobnosti.

 

Prostredníctvom kladenia rôznorodých otázok, ktoré si navrhujú a pripravujú účastníci sami, majú možnosť si zlepšovať všeobecný rozhľad, trénovať svoju pamäť, ale aj slovnú zásobu, koncentráciu či medziľudskú komunikáciu. Okrem jednoduchých otázok preberáme tiež rôzne sporné témy, o ktorých vedieme dlhšie diskusie a hľadáme možnosti riešenia danej problematiky. Otázkami sa inšpirujú naši prijímatelia sociálnych služieb z rôznych zdrojov, no najmä z televíznych súťažných relácií, z odborných článkov a publikácii.

 

Vedomostná súťaž prebieha v uvoľnenej atmosfére, kde sa nesnažíme nikoho skúšať, ponúkame možnosť naučiť sa niečo nové a stráviť príjemné chvíle v kruhu priateľov.

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.