Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

Objednávky - Január 2014

Objednávky - Február 2014

Objednávky - Marec 2014

Objednávky - Apríl 2014

Objednávky - Máj 2014

Objednávky - Jún 2014

Objednávky - Júl 2014

Objednávky - August 2014

Objednávky - September 2014

Objednávky - Október 2014

Objednávky - November 2014

Objednávky - December 2014

 

Vyhotovila: Kubalová

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.