Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Faktúry - Január 2020 (I. dekáda)

Faktúry - Január 2020 (II. dekáda)

Faktúry - Január 2020 (III. dekáda)

Faktúry - Február 2020 (I. dekáda)

Faktúry - Február 2020 (II. dekáda)

Faktúry - Február 2020 (III. dekáda)

Faktúry - Marec 2020 (I. dekáda)

Faktúry - Marec 2020 (II. dekáda)

Faktúry - Marec 2020 (III. dekáda)

Faktúry - Apríl 2020 (I. dekáda)

Faktúry - Apríl 2020 (II. dekáda)

Faktúry - Apríl 2020 (III. dekáda)

Faktúry - Máj 2020 (I. dekáda)

Faktúry - Máj 2020 (II. dekáda)

Faktúry - Máj 2020 (III. dekáda)

Faktúry - Jún 2020 (I. dekáda)

Faktúry - Jún 2020 (II. dekáda)

Faktúry - Jún 2020 (III. dekáda)

Faktúry - Júl 2020 (I. dekáda)

Faktúry - Júl 2020 (II. dekáda)

Faktúry - Júl 2020 (III. dekáda)

Faktúry - August 2020 (I. dekáda)

Faktúry - August 2020 (II. dekáda)

Faktúry - August 2020 (III. dekáda)

Faktúry - September 2020 (I. dekáda)

Faktúry - September 2020 (II. dekáda)

Faktúry - September 2020 (III. dekáda)

Faktúry - Október 2020 (I. dekáda)

Faktúry - Október 2020 (II. dekáda)

Faktúry - Október 2020 (III. dekáda)

Faktúry - November 2020 (I. dekáda)

Faktúry - November 2020 (II. dekáda)

Faktúry - November 2020 (III. dekáda)

Faktúry - December 2020 (I. dekáda)

Faktúry - December 2020 (II. dekáda)

Faktúry - December 2020 (III. dekáda)

 

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.