Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Faktúry - Január 2014

Faktúry - Február 2014

Faktúry - Marec 2014

Faktúry - Apríl 2014

Faktúry - Máj 2014

Faktúry - Jún 2014

Faktúry - Júl 2014

Faktúry - August 2014

Faktúry - September 2014

Faktúry - Október 2014

Faktúry - November 2014

Faktúry - December 2014

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.