Jednou zo záujmových činností, ktorej sa môžu prijímatelia sociálnych služieb zúčastniť je pohybovo – relaxačné cvičenie, ktoré sa uskutočňuje každý pondelok od 9.00 do 10.00. Záujmová činnosť sa delí na dve časti – zumba gold a yoga, ktoré sa vo svojej realizácií striedajú každý párny a nepárny týždeň. Samotné cvičenie pozostáva z troch častí – rozcvička na zahriatie organizmu, hlavná časť, čiže pohybové cvičenie a časť relaxačná, pre komplexný odpočinok tela i mysle.

ZUMBA GOLD je cvičenie prevádzané formou tanečných choreografií na hudobné podklady seniorom veľmi známe od interpretov ako napr. Kandráčovci, Kollárovci, Tom Mandl.

YOGA je súbor prvkov vykonávajúcich sa v sede, čiže je vhodný aj pre imobilných prijímateľov. Pri tomto cvičení, ktoré je zamerané hlavne na rozhýbanie pohybového aparátu a zvýšenie flexibility tela, sú využívané aromatické sviečky a relaxačná hudba.

Využívanými metódami sú hlavne metóda názornosti a primeranosti, kedy prijímatelia odzerajú prvky od inštruktora, pričom jednotlivé prvky sú primerané cieľovej skupine. Cieľom záujmovej činnosti je pravidelne vykonávaná fyzická aktivita, ktorá vedie k zvýšeniu fyzickej sily, zrýchleniu metabolizmu a skvalitneniu spánku.

 

 

 Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.