Názov:Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice

Adresa: Komenského 1033/29, 934 01 Levice

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Právna forma: Rozpočtová organizácia

Telefónne kontakty:

Zdravotný úsek - (NONSTOP):

0911 / 223 849

Sociálny úsek:

036 / 634 890 3

Stravovacia prevádzka:

036/ 633 459 4

Hospodárska prevádzka:

036/ 633 461 0

Ekonómka - účtovníčka, referent PaM:

036 / 631 259 3

Riaditeľ:

036 / 631 560 7

E-mail: fenix@fenixlevice.sk

WEB: www.fenixlevice.sk

IČO: 005 968 25

DIČ: 202 122 412 8

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.