Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Faktúry - Január 2017

Faktúry - Február 2017

Faktúry - Marec 2017 

Faktúry - Apríl 2017

Faktúry - Máj 2017

Faktúry - Jún 2017

Faktúry - Júl 2017

Faktúry - August 2017

Faktúry - September 2017

Faktúry - Október 2017

Faktúry - November 2017

Faktúry - December 2017