Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Faktúry - Január 2022 (I. dekáda)

Faktúry - Január 2022 (II. dekáda)

Faktúry - Január 2022 (III. dekáda)

Faktúry - Február 2022 (I. dekáda)

Faktúry - Február 2022 (II. dekáda)

Faktúry - Február 2022 (III. dekáda)

Faktúry - Marec 2022 (I. dekáda)

Faktúry - Marec 2022 (II. dekáda)

Faktúry - Marec 2022 (III. dekáda)

Faktúry - Apríl 2022 (I. dekáda)

Faktúry - Apríl 2022 (II. dekáda)

Faktúry - Apríl 2022 (III. dekáda)

Faktúry - Máj 2022 (I. dekáda)

Faktúry - Máj 2022 (II. dekáda)

Faktúry - Máj 2022 (III. dekáda)

Faktúry - Jún 2022 (I. dekáda)

Faktúry - Jún 2022 (II. dekáda)

Faktúry - Jún 2022 (III. dekáda)

Faktúry - Júl 2022 (I. dekáda)

Faktúry - Júl 2022 (II. dekáda)

Faktúry - Júl 2022 (III. dekáda)

Faktúry - August 2022 (I. dekáda)

Faktúry - August 2022 (II. dekáda)

Faktúry - August 2022 (III. dekáda)

Faktúry - September 2022 (I. dekáda)

Faktúry - September 2022 (II. dekáda)

Faktúry - September 2022 (III. dekáda)

Faktúry - Október 2022 (I. dekáda)

Faktúry - Október 2022 (II. dekáda)

Faktúry - Október 2022 (III. dekáda)

Faktúry - November 2022 (I. dekáda)

Faktúry - November 2022 (II. dekáda)

Faktúry - November 2022 (III. dekáda)

Faktúry - December 2022 (I. dekáda)

Faktúry - December 2022 (II. dekáda)

Faktúry - December 2022 (III. dekáda)

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.