Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Objednávky - Január 2017

Objednávky - Február 2017

Objednávky - Marec 2017

Objednávky - Apríl 2017

Objednávky - Máj 2017

Objednávky - Jún 2017

Objednávky - Júl 2017

Objednávky - August 2017

Objednávky - September 2017

Objednávky - Október 2017

Objednávky - November 2017

Objednávky - December 2017

 

 

 

 

 

 

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.