Ľudský mozog je zložitý systém, ktorý potrebuje neustálu stimuláciu. Jedinou účinnou prevenciou proti predčasnému starnutiu mozgu je jeho pravidelný tréning. Tréning mozgu je dôležitý v každej životnej etape, no najmä vtedy, keď človek začne starnúť.

Naši obyvatelia majú možnosť oboznámiť sa každý utorok so základmi práce s počítačom na počítačovom a internetovom krúžku, ktorým sa v našom zariadení snažíme obyvateľov motivovať k využívaniu informačnej a komunikačnej techniky, pomôcť im nadobúdať základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom. Na krúžku sa naši prijímatelia sociálnych služieb učia písať v programe WORD, vyhľadávať rôzne informácie na internete vrátane posielania e-mailovej pošty s prílohami, napr. obrázky, fotografie alebo dokumenty. Krúžok umožňuje našim obyvateľom tiež elektronický kontakt s blízkymi osobami, nadväzovanie a udržiavanie sociálnych väzieb s komunitou či rozvoj pamäti pri hraní niektorých hier na počítači. Práca s počítačom je veľmi účinným spôsobom tréningu jemnej motoriky a kognitívnych funkcií.

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.