Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti
s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu
pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov v zmysle § 10 ods. 2 zákona je hlavný kontrolór NSK.
Oznámenie je možné podať:
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu Úrad NSK, hlavný kontrolór NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra,
pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA NSK - NEOTVÁRAŤ“,

Bližšie informácie: https//www.unsk.sk a tiež v tomto súbore.

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.