Stravovanie je zabezpečené v spoločnej jedálni. Strava sa pripravuje priamo v zariadení v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Zariadenie poskytuje prijímateľom sociálnej služby celodenné stravovanie, za čo sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sú pripútaní na lôžko sa podáva strava na izbách.

V zariadení sa poskytuje: racionálna strava, šetriaca strava, diabetická strava.

- racionálna strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,

- diabetická strava sa podáva 6x denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II.,

- šetriaca strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.

Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania lekára.

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť podávať pripomienky a návrhy ku kvalite, zloženiu a pestrosti stravy priamo na stravovacej komisii, ktorá pravidelne zasadá v našom zariadení.

Časový harmonogram podávania stravy v zariadení:

  • Raňajky I.zmena: od 07:30 do 08:00
  • Raňajky II.zmena: od 08:00 do 08:30
  • obed I. zmena: od 11:30 do 12:00
  • obed II. zmena: od 12:00 do 12:30
  • 1. večera: od 17:00 do 17:30
  • 2. večera od 19:30 do 20:00

V nedeľu sa podáva suchá večera.

 

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.