Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

Objednávky - Apríl 2016

Objednávky - Máj 2016

Objednávky - Jún 2016

Objednávky - Júl 2016

Objednávky - August 2016

Objednávky - September 2016

Objednávky - Október 2016

Objednávky - November 2016

Objednávky - December 2016

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.