Dlhoročná tradícia speváckeho krúžku začala posedeniami prijímateľov sociálnych služieb, kde mal hlavnú úlohu spev doprevádzaný hrou na harmonike v podaní jedného z obyvateľov zariadenia „Fénix“. Z občasných posedení sa stali pravidelné stretnutia a tak vznikol spevácky súbor „ Radosť“, ktorého začiatky sa datujú od roku 2008.

Zakladateľmi speváckeho súboru boli manželia Griegeroví a aj v súčasnosti po smrti milovaného manžela je spevácky súbor pod vedením prijímateľky sociálnych služieb Griegerovej Vilmy.

Spevácky súbor využíva hudobný doprovod dvoch dobrovoľníkov v dôchodcovskom veku – varhany ( pani Nehézová ) a gitara ( pán Valach ).

Okrem účelného a zmysluplného trávenia voľného času slúžia stretnutia na speváckom krúžku aj ako prevencia pred sociálnou izoláciou. Pri založení speváckeho krúžku sa vytvorila dynamická komunita, ktorá má spoločný záujem, má motiváciu k spevu a lásku k ľudovým piesňam. Pravidelné stretnutia členov súboru podporujú vzájomnú sociálnu komunikáciu medzi obyvateľmi a vytvárajú nové priateľské vzťahy. Na základe uvoľnenej atmosféry si zvyčajne naši obyvatelia organizujú oslavy narodenín a menín s drobným občerstvením v rámci organizovania krúžku.

Keďže členovia súboru sa riadia heslom „ hudba lieči“ prijímajú medzi seba aj imobilných obyvateľov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sú spevácky viac pasívni, no aj tak sú platnými členmi súboru.

Okrem pravidelných vystúpení v rámci zariadenia „ Fénix“ ZSS Levice sa členovia súboru pravidelne zúčastňujú podujatia „Domov baví domov“ pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa koná v Nových Zámkoch. Zároveň sa zúčastňujú vystúpení a súťaží v zariadeniach Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Naším spoločným očakávaním a víziou je, že naša „spevácka rodina“ sa bude naďalej časom rozrastať a upevňovať.

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.