Čajové posedenia sa v našom zariadení organizujú pravidelne už niekoľko rokov, čím sa radia medzi voľnočasovú aktivitu, ktorá má najdlhšie trvanie.

Čajové posedenia nie sú prioritne zamerané iba na rozvoj sociálnych a verbálnych schopností pri šálke čaju, prípadne kávy, ale taktiež sa zameriavajú na rozvoj kognitívnych schopností našich prijímateľov sociálnej služby hraním hier a realizáciou iných podobných činností. Súčasťou každého posedenia je hranie kartových hier – Sedma, Žolík a Čierny Peter, hranie spoločenských hier – „Človeče, nehnevaj sa!“ a taktiež vymaľovanie predtlačených obrázkov.

Neodmysliteľnou časťou stretnutí sú spontánne voľné diskusie zamerané na aktuálne dianie vo svete, ale aj v našej komunite.

Na organizáciu čajových posedení využívame interiér, ale aj exteriér zariadenia. Letné mesiace nám ponúkajú priestor tráviť posedenia v záhrade zariadenia.

Už známy filozof Cicero dávno povedal, že „Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti“. A presne toto je aj našim poslaním.

Aj vďaka čajovým posedeniam sa naši seniori veľa naučia. Okrem vzájomného rešpektovania sa, počúvania, cibrenia pozornosti, trpezlivosti a logického myslenia, sa taktiež učia vyrovnávať s prehrami, ktoré sú súčasťou našich životov, ale naopak každou výhrou sa im dopraje malý pocit šťastia.

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.