Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Faktúry - Január 2018

Faktúry - Február 2018

Faktúry - Marec 2018

Faktúry - Apríl 2018

Faktúry - Máj 2018

Faktúry - Jún 2018

Faktúry - Júl 2018

Faktúry - August 2018

Faktúry - September 2018

Faktúry - Október 2018

Faktúry - November 2018

Faktúry - December 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.