Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
4.1.2023 5.1.2023 Ronald Loskot Mandátna zmluva - BOZP
9.1.2023 10.1.2023 Limas s.r.o. Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
27.1.2023 1.2.2023 Pavol Szénási - PASZ Rámcová zmluva - poskytnutie softvérových služieb
28.2.2023 1.3.2023 NITRAZDROJ, a.s. Rámcová dohoda - Hrubý tovar a vajcia
28.2.2023 1.3.2023 NITRAZDROJ, a.s. Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
9.3.2023 10.3.2023 CHRIEN, spol. s r.o. Rámcová dohoda - Hlboko mrazená hydina a mrazené filé
22.3.2023 23.3.2023 PEKNÝ DEŇ s.r.o. Rámcová dohoda - Chlieb a pečivo
18.4.2023 19.4.2023 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda - Mrazená zelenina
24.4.2023 1.5.2023 Stanislav Michlo Mandátna zmluva - Zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
27.4.2023 28.4.2023 Limas s.r.o. Rámcová dohoda - dodatok k zmluve na dodávku Mäsa a mäsových výrobkov
18.5.2023 19.5.2023 Zeppelin SK s.r.o. Servisná zmluva - Pravidelný servis a údržba náhradného zdroja elektrickej energie
31.5.2023 1.6.2023 Kováčiková Mária Darovacia zmluva - interiérové vybavenie - kuchynská linka
31.5.2023 1.6.2023 Losky, s.r.o. Darovacia zmluva - školenie vodičov referentov
31.5.2023 1.6.2023 Ronald Loskot Darovacia zmluva - používanie a ukážka požiarno - technických zariadení
1.6.2023 2.6.2023 Durdík Dušan Darovacia zmluva - interiérové vybavenie
1.6.2023 2.6.2023 A.Szabó ARS-DDD ASTRA Darovacia zmluva - Dezinsekčné služby s postrekom a gélovými nástrahami proti škodcom
27.6.2023 28.6.2023 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými
vozidlami
27.6.2023 28.6.2023 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy - Živelné a vodovodné poistenie
27.6.2023 28.6.2023 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
27.6.2023 28.6.2023 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy - Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
7.7.2023 10.7.2023 Limas s.r.o. Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
26.7.2023 27.7.2023 Nadácia ZSE Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
26.7.2023 27.7.2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
8.9.2023 11.9.2023 CHRIEN, spol. s r.o. Rámcová dohoda - hlboko mrazená hydina a mrazené filé
19.9.2023 20.9.2023 Gabriel Trgiňa TOTAL TG Rámcová dohoda na stavebné a maliarske práce
27.9.2023 28.9.2023 Limas s.r.o. Darovacia zmluva - Sponzorský dar - mäso
29.9.2023 30.9.2023 Gabriel Trgiňa TOTAL TG Darovacia zmluva - Maliarske práce
16.11.2023 17.11.2023 ZELEX, s.r.o. Darovacia zmluva - ovocie a zelenina
16.11.2023 17.11.2023 Júlia Laciaková Darovacia zmluva - Eliptický trenažér

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.