Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
3.1.2019 4.1.2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o elektronickej službe Business24
26.2.2019 27.2.2019 NITRAZDROJ, a.s. Zmluva o dodávke hrubého tovaru a vajec
26.2.2019 27.2.2019 NITRAZDROJ, a.s. Zmluva o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov
18.3.2019 19.3.2019 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
18.3.2019 19.3.2019 TESCO STORES SR, a.s. Darovacia zmluva - SET TOP BOX
20.3.2019 21.3.2019 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
26.3.2019 27.3.2019 LIFT SERVIS LEVICE s.r.o. Zmluva o dielo - Výmena nákladných výťahov
27.3.2019 28.3.2019 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. Zmluva na dodanie tonerov
10.4.2019 11.4.2019 VaV Akademy PLUS, s.r.o. Dohoda pri zabezpečení podmienok vykonávania praxe
17.4.2019 18.4.2019 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. Zmluva na dodanie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
24.4.2019 25.4.2019 VaV Akademy PLUS, s.r.o. Zmluva - úprava podmienok spolupráce pri zabezpečení praxe
30.4.2019 1.5.2019 Stanislav Michlo Zmluva o zabezpečení odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
2.5.2019 3.5.2019 Trgiňa Gabriel Darovacia zmluva - Hygienický náter
2.5.2019 3.5.2019 IZOMER s.r.o. Darovacia zmluva - Oprava strešnej krytiny nad kuchyňou
13.5.2019 14.5.2019 Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
13.5.2019 14.5.2019 Nadácia Tesco Darovacia zmluva - peňažné prostriedky
20.5.2019 21.5.2019 Martin Mach HM servis Dodatok k zmuve - výťahy
27.5.2019 28.5.2019 INTA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere, odvoze a likvidácii odpadu
31.5.2019 1.6.2019 Ronald Loskot Zmluva o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
3.6.2019 4.6.2019 Trgiňa Gabriel Darovacia zmluva - Maľovanie a oprava stien
4.6.2019 5.6.2019 Ronald Loskot Darovacia zmluva - Oboznámenie s BOZP - pracujúcich osôb s chemickými látkami
5.6.2019 6.6.2019 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby ANTIK SAT
17.6.2019 18.6.2019 Trgiňa Gabriel Rámcová dohoda na stavebné a maliarske práce
19.6.2019 20.6.2019 Limas s.r.o. Rámcová dohoda na mäso a mäsové výrobky
28.6.2019 29.6.2019 Nadácia SPP Darovacia zmluva - finančný príspevok
28.6.2019 29.6.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Urazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
28.6.2019 29.6.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy 1009900772 - Živelné poistenie
28.6.2019 29.6.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy 3559006202 - PZP
28.6.2019 29.6.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy 5519001550 - Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
1.7.2019 2.7.2019 LIFT SERVIS LEVICE s.r.o. Darovacia zmluva - práce a materiál
18.7.2019 19.7.2019 LIFT SERVIS LEVICE s.r.o. Zmluva o komplexnej starostlivosti o výťahy
15.8.2019 16.8.2019 Gábrišová Helena Darovacia zmluva - polohovateľná posteľ mechanická s matracom
20.8.2019 21.8.2019 VOLINIA a.s. Zmluva na opravu strechy výťahových šácht a balkónových podhľadov
25.9.2019 26.9.2019 Chrien s.r.o. Dodatok č. 1 k RD č. Z201853035_Z na dodávku Hlboko mrazenej hydiny a mrazeného filé zo dňa 5.12.2018
25.9.2019 26.9.2019 Chrien s.r.o. Dodatok č. 1 k RD na dodávku Mrazenej zeleniny zo dňa 6.4.2018
25.9.2019 26.9.2019 Limas s.r.o. Dodatok č. 1 k RD na dodávku Mäsa a mäsových výrobkov zo dňa 19.6.2019
25.9.2019 26.9.2019 NITRAZDROJ, a.s. Dodatok č. 1 k RD na dodávku Hrubého tovaru a vajec zo dňa 26.2.2019
25.9.2019 26.9.2019 NITRAZDROJ, a.s. Dodatok č. 1 k RD na dodávku Mlieka a mliečnych výrobkov zo dňa 26.2.2019
25.9.2019 26.9.2019 PE-PEK s.r.o. Dodatok č. 1 k RD na dodávku Chleba a pečiva zo dňa 19.3.2018
25.9.2019 26.9.2019 ZELEX, s.r.o. Dodatok č. 1 k RD na dodávku Ovocia a zeleniny zo dňa 16.2.2018
7.11.2019 8.11.2019 Ronald Loskot Darovacia zmluva - grafické vyznačenie evakuačného plánu
5.12.2019 6.12.2019 Chrien s.r.o. Rámcová dohoda na hlboko mrazenú hydinu a mrazené filé potraviny
19.12.2019 20.12.2019 PROMYS soft, s.r.o. Dodatok k licenčnej zmluve zo dňa 1.1.2017
20.12.2019 21.12.2019 VÚB a.s. Darovacia zmluva - poskytnutie vecného daru (uterák, osušky, plachta...)
Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.