Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Faktúry - Január 2019

Faktúry - Február 2019

Faktúry - Marec 2019

Faktúry - Apríl 2019

Faktúry - Máj 2019

Faktúry - Jún 2019

Faktúry - Júl 2019

Faktúry - August 2019

Faktúry - September 2019

Faktúry - Október 2019

Faktúry - November 2019

Faktúry - December 2019

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.