Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Číslo

Dodávateľ

Var.symbol

Obnos

 

Dátum

Dátum

 

dokladu

dokladu

 

vystavenia

úhrady

20120001

PEZA a.s.

 

8011909899

303,60

9.1.2012

7.2.2012

20120002

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

2734173160

216,71

9.1.2012

26.1.2012

20120003

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512010011

38,15

9.1.2012

7.2.2012

20120004

INMEDIA s r.o.

 

230200336

263,37

9.1.2012

7.2.2012

20120005

Ing. Imrich Dudáš - Agentúra BOZP a PO

 

3021277

93,00

10.1.2012

7.2.2012

20120006

AGENTÚRA - VIRCO, Ing.Peter Viršík, Nitra

 

00912

82,98

10.1.2012

7.2.2012

20120007

ZSE Energia, a.s.

 

7101926267

39,61

10.1.2012

20.1.2012

20120008

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012900119

66,30

12.1.2012

7.2.2012

20120009

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7174040777

58,00

12.1.2012

7.2.2012

20120010

PEZA a.s.

 

8012900153

322,33

12.1.2012

7.2.2012

20120011

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

315001323

51,97

12.1.2012

7.2.2012

20120012

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582113144

8 174,65

12.1.2012

7.2.2012

20120013

Robert Šiko , Mäso-údeniny

 

20120009

621,78

13.1.2012

7.2.2012

20120014

INMEDIA s r.o.

 

2302010002

780,93

18.1.2012

7.2.2012

20120015

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203131004

1 363,69

18.1.2012

23.1.2012

20120016

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203131002

1 139,80

18.1.2012

23.1.2012

20120017

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012900510

65,12

18.1.2012

7.2.2012

20120018

ZELEX - Varga Rudolf, Kuraľany 110

 

20120001

679,69

18.1.2012

7.2.2012

20120019

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

815043406

537,85

19.1.2012

7.2.2012

20120020

INMEDIA s r.o.

 

230201743

446,92

23.1.2012

7.2.2012

20120021

Robert Šiko , Mäso-údeniny

 

20120079

478,00

23.1.2012

7.2.2012

20120022

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012900939

169,21

25.1.2012

7.2.2012

20120023

PEZA a.s.

 

8012900445

300,88

25.1.2012

7.2.2012

20120024

INMEDIA s r.o.

 

230202105

693,15

26.1.2012

7.2.2012

20120025

ZSE Energia, a.s.

 

7445741734

8,00

30.1.2012

7.2.2012

20120026

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7200851770

22,76

30.1.2012

7.2.2012

20120027

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7200717184

20,16

30.1.2012

7.2.2012

20120028

INMEDIA s r.o.

 

230202465

512,67

1.2.2012

7.2.2012

20120029

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7302349705

58,00

2.2.2012

9.2.2012

20120030

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012901553

188,16

3.2.2012

9.2.2012

20120031

ZELEX - Varga Rudolf, Kuraľany 110

 

20120017

684,40

3.2.2012

9.2.2012

20120032

PEZA a.s.

 

8012900654

320,54

3.2.2012

9.2.2012

20120033

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

5735182535

207,23

6.2.2012

9.2.2012

20120034

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

22012

137,40

7.2.2012

9.2.2012

20120035

INMEDIA s r.o.

 

230203102

461,82

7.2.2012

9.2.2012

20120036

Pavol Szénasi-PASZ

 

72012

141,26

7.2.2012

9.2.2012

20120037

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582120002

7 264,79

9.2.2012

5.3.2012

20120038

Slovnaft a.s.

 

4590192370

74,37

9.2.2012

17.2.2012

20120039

INMEDIA s r.o.

 

230203395

1 035,14

9.2.2012

22.2.2012

20120040

Robert Šiko , Mäso-údeniny

 

20120124

549,41

10.2.2012

22.2.2012

20120041

Robert Šiko , Mäso-údeniny

 

20120159

449,63

10.2.2012

22.2.2012

20120042

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012901955

180,38

10.2.2012

22.2.2012

20120043

WDT, s.r.o.

 

120069

110,04

13.2.2012

29.2.2012

20120044

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

325000274

1 477,12

13.2.2012

22.2.2012

20120045

INMEDIA s r.o.

 

230203817

607,75

13.2.2012

22.2.2012

20120046

A. Szabó ARS - DDD ASTRA. ul. Kvetná č. 19, 934 01 Levice

 

122012

829,45

14.2.2012

22.2.2012

20120047

PEZA a.s.

 

8012900934

382,67

15.2.2012

22.2.2012

20120048

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512020070

57,22

16.2.2012

1.3.2012

20120049

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512010173

57,22

16.2.2012

22.2.2012

20120050

ZSE Energia, a.s.

 

7445820692

44,10

17.2.2012

22.2.2012

20120051

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012902322

59,94

17.2.2012

1.3.2012

20120052

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230058

914,12

20.2.2012

23.2.2012

20120053

INMEDIA s r.o.

 

230204521

772,58

20.2.2012

1.3.2012

20120054

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012902606

102,46

20.2.2012

1.3.2012

20120055

ZELEX - Varga Rudolf, Kuraľany 110

 

20120031

319,13

21.2.2012

23.2.2012

20120056

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

32012

90,00

23.2.2012

5.3.2012

20120057

INMEDIA s r.o.

 

230204874

307,76

23.2.2012

7.3.2012

20120058

PEZA a.s.

 

8012901139

307,22

23.2.2012

7.3.2012

20120059

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012902802

150,77

24.2.2012

7.3.2012

20120060

INMEDIA s r.o.

 

230205217

255,37

27.2.2012

7.3.2012

20120061

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

120492

1 064,26

28.2.2012

7.3.2012

20120062

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230063

897,00

28.2.2012

7.3.2012

20120063

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230064

1 094,74

28.2.2012

7.3.2012

20120064

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230085

876,08

28.2.2012

23.8.2012

20120065

Pavol Szénasi-PASZ

 

132012

19,59

29.2.2012

7.3.2012

20120066

PROMYS soft, s.r.o.

 

12018

138,00

29.2.2012

29.2.2012

20120067

ECOPRESS Magazines, s.r.o

 

42012

15,00

29.2.2012

29.2.2012

20120068

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230065

1 292,46

28.2.2012

7.3.2012

20120069

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

12035

622,07

1.3.2012

15.3.2012

20120070

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

42012

73,54

1.3.2012

14.3.2012

20120071

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7202042917

28,48

1.3.2012

14.3.2012

20120072

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7202020449

22,50

1.3.2012

14.3.2012

20120073

PEZA a.s.

 

8012901415

336,54

5.3.2012

15.3.2012

20120074

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512030009

75,62

5.3.2012

15.3.2012

20120075

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012903173

162,29

5.3.2012

15.3.2012

20120076

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

2736179973

224,54

5.3.2012

15.3.2012

20120077

ZSE Energia, a.s.

 

7445879822

44,10

6.3.2012

15.3.2012

20120078

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012903411

153,48

7.3.2012

15.3.2012

20120079

INMEDIA s r.o.

 

230205950

161,38

7.3.2012

15.3.2012

20120080

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7287400748

58,00

7.3.2012

15.3.2012

20120081

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582120286

7 442,90

8.3.2012

5.4.2012

20120082

AGENTÚRA - VIRCO, Ing.Peter Viršík, Nitra

 

03512

82,98

8.3.2012

15.3.2012

20120083

AGENTÚRA - VIRCO, Ing.Peter Viršík, Nitra

 

06112

82,98

7.3.2012

15.3.2012

20120084

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

325000572

1 478,42

13.3.2012

21.3.2012

20120085

INMEDIA s r.o.

 

230206179

638,19

12.3.2012

21.3.2012

20120086

PEZA a.s.

 

8012901671

339,11

13.3.2012

21.3.2012

20120087

EM Consulting spol.s r.o.

 

5272012

105,60

13.3.2012

21.3.2012

20120088

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012903716

165,24

14.3.2012

23.3.2012

20120089

INMEDIA s r.o.

 

230206567

344,52

15.3.2012

23.3.2012

20120090

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512030104

60,48

16.3.2012

23.3.2012

20120091

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

120697

779,24

19.3.2012

23.3.2012

20120092

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

120390

411,00

20.3.2012

23.3.2012

20120093

Pavol Szénasi-PASZ

 

222012

19,59

20.3.2012

28.3.2012

20120094

IVES Košice

 

5570008071

131,45

20.3.2012

20.3.2012

20120095

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230199

924,74

20.3.2012

28.3.2012

20120096

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230200

1 047,88

20.3.2012

28.3.2012

20120097

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230201

1 197,30

20.3.2012

28.3.2012

20120098

INMEDIA s r.o.

 

230206870

311,00

21.3.2012

29.3.2012

20120099

Slovnaft a.s.

 

4590204026

45,96

22.3.2012

29.3.2012

20120100

PEZA a.s.

 

8012901754

350,11

23.3.2012

29.3.2012

20120101

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

58211002

8 466,42

27.3.2012

5.4.2012

20120102

INMEDIA s r.o.

 

230207570

953,59

27.3.2012

11.4.2012

20120103

INMEDIA s r.o.

 

230205825

795,77

27.3.2012

11.4.2012

20120104

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

52012

180,00

28.3.2012

11.4.2012

20120105

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012904519

161,06

28.3.2012

11.4.2012

20120106

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7203254277

20,18

2.4.2012

13.4.2012

20120107

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7203219163

20,16

2.4.2012

13.4.2012

20120108

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012904714

283,62

2.4.2012

13.4.2012

20120109

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

120847

672,12

2.4.2012

13.4.2012

20120110

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

120498

458,72

2.4.2012

13.4.2012

20120111

Pavol Szénasi-PASZ

 

252012

65,90

2.4.2012

13.4.2012

20120112

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

62012

762,57

3.4.2012

17.4.2012

20120113

PEZA a.s.

 

8012902171

553,55

4.4.2012

13.4.2012

20120114

Ing. Imrich Dudáš - Agentúra BOZP a PO

 

3025037

279,00

4.4.2012

17.4.2012

20120115

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012904937

136,08

4.4.2012

13.4.2012

20120116

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512040002

90,72

4.4.2012

13.4.2012

20120117

INMEDIA s r.o.

 

2230208241

861,05

4.4.2012

13.4.2012

20120118

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.

 

124000557

24,40

11.4.2012

18.4.2012

20120119

DeLUX-SM, s.r.o.

 

212103709

339,34

13.4.2012

23.4.2012

20120120

INMEDIA s r.o.

 

230208784

600,50

13.4.2012

26.4.2012

20120121

PEZA a.s.

 

8012902252

534,67

13.4.2012

26.4.2012

20120122

AGENTÚRA - VIRCO, Ing.Peter Viršík, Nitra

 

09112

82,98

13.4.2012

26.4.2012

20120123

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

8737174483

218,88

13.4.2012

26.4.2012

20120124

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012905102

59,14

13.4.2012

26.4.2012

20120125

ZSE Energia, a.s.

 

7445957514

44,10

13.4.2012

18.4.2012

20120126

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7252476828

58,00

13.4.2012

18.4.2012

20120127

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012905316

365,47

13.4.2012

26.4.2012

20120128

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582120570

6 469,45

13.4.2012

7.5.2012

20120129

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

325001082

1 882,32

13.4.2012

26.4.2012

20120130

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

58211289

165,82

13.4.2012

17.4.2012

20120131

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

120934

562,60

16.4.2012

26.4.2012

20120132

INMEDIA s r.o.

 

230209115

425,41

17.4.2012

26.4.2012

20120133

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

120568

780,24

17.4.2012

26.4.2012

20120134

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512040067

74,52

17.4.2012

26.4.2012

20120135

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012905511

262,62

18.4.2012

26.4.2012

20120136

Cyda, servis,predaj,pren.

 

1490004932

22,94

18.4.2012

26.4.2012

20120137

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230284

1 040,53

25.4.2012

26.4.2012

20120138

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230285

867,88

25.4.2012

26.4.2012

20120139

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230286

1 197,16

25.4.2012

26.4.2012

20120140

Slovnaft a.s.

 

4590213670

70,97

25.4.2012

26.4.2012

20120141

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012905702

120,24

25.4.2012

4.5.2012

20120142

PEZA a.s.

 

8012902659

357,90

25.4.2012

4.5.2012

20120143

INMEDIA s r.o.

 

230209796

405,69

25.4.2012

4.5.2012

20120144

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012905969

46,37

26.4.2012

4.5.2012

20120145

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7204334797

20,16

27.4.2012

4.5.2012

20120146

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7204354707

25,38

27.4.2012

4.5.2012

20120147

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

121093

894,17

2.5.2012

14.5.2012

20120148

INMEDIA s r.o.

 

230210439

378,20

2.5.2012

14.5.2012

20120149

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012906349

210,72

3.5.2012

14.5.2012

20120150

Železiarstvo K-mart Ing. Marek Cziria

 

20120032

64,80

3.5.2012

17.5.2012

20120151

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

8250030216

1 586,17

11.5.2012

17.5.2012

20120152

Pavol Szénasi-PASZ

 

372012

1 795,39

11.5.2012

17.5.2012

20120153

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

0738168379

213,71

11.5.2012

17.5.2012

20120154

AGENTÚRA - VIRCO, Ing.Peter Viršík, Nitra

 

12212

82,98

11.5.2012

17.5.2012

20120155

ZSE Energia, a.s.

 

7435901022

44,10

11.5.2012

17.5.2012

20120156

Koloman Urbánek - REKOSAN, vodár-kúrenár

 

042012

310,00

11.5.2012

17.5.2012

20120157

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7317409494

58,00

11.5.2012

17.5.2012

20120158

Slovnaft a.s.

 

4590220440

24,83

11.5.2012

21.5.2012

20120159

INMEDIA s r.o.

 

230210594

394,98

11.5.2012

18.5.2012

20120160

PEZA a.s.

 

8012902850

467,27

11.5.2012

18.5.2012

20120161

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512050013

57,94

11.5.2012

18.5.2012

20120162

INMEDIA s r.o.

 

230211056

523,60

11.5.2012

18.5.2012

20120163

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

120694

486,24

11.5.2012

18.5.2012

20120164

SENISA spol. s.r.o.

 

120010

81,00

11.5.2012

21.5.2012

20120165

INMEDIA s r.o.

 

230211111

551,67

11.5.2012

18.5.2012

20120166

INMEDIA s r.o.

 

230211493

460,46

14.5.2012

18.5.2012

20120167

INMEDIA s r.o.

 

230211492

38,13

14.5.2012

18.5.2012

20120168

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

121215

13,06

15.5.2012

18.5.2012

20120169

PEZA a.s.

 

8012903066

418,60

15.5.2012

18.5.2012

20120170

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012906953

167,69

15.5.2012

18.5.2012

20120171

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582120863

5 249,10

14.5.2012

29.5.2012

20120172

PEZA a.s.

 

8012903186

12,24

17.5.2012

25.5.2012

20120173

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512050089

67,58

17.5.2012

25.5.2012

20120174

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012907280

105,36

18.5.2012

25.5.2012

20120175

DeLUX-SM, s.r.o.

 

21205288

17,76

18.5.2012

29.5.2012

20120176

Elektroservis,F.Kozar

 

222012

222,00

21.5.2012

25.5.2012

20120177

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

121266

710,50

21.5.2012

25.5.2012

20120178

INMEDIA s r.o.

 

230212053

784,43

21.5.2012

25.5.2012

20120179

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230366

958,24

21.5.2012

25.5.2012

20120180

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230364

831,77

21.5.2012

25.5.2012

20120181

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230365

1 085,90

21.5.2012

25.5.2012

20120182

DeLUX-SM, s.r.o.

 

212105605

12,96

21.5.2012

29.5.2012

20120183

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

82012

137,40

22.5.2012

30.5.2012

20120184

PEZA a.s.

 

8012903389

391,36

24.5.2012

29.5.2012

20120185

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012907501

278,45

24.5.2012

29.5.2012

20120186

Pavol Szénasi-PASZ

 

422012

261,36

28.5.2012

5.6.2012

20120187

INMEDIA s r.o.

 

230212669

621,47

28.5.2012

5.6.2012

20120188

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7205571019

20,16

30.5.2012

5.6.2012

20120189

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7205581650

20,36

30.5.2012

5.6.2012

20120190

A.T. - REALITY s.r.o.

 

220120130

135,80

30.5.2012

7.6.2012

20120191

Pavol Szénasi-PASZ

 

442012

257,05

30.5.2012

7.6.2012

20120192

Tibor Páldi - Betti , spol. s. r. o.

 

120263

61,44

1.6.2012

19.6.2012

20120193

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012908103

182,94

1.6.2012

19.6.2012

20120194

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512050196

64,37

1.6.2012

15.6.2012

20120195

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7297471740

58,00

4.6.2012

15.6.2012

20120196

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

121446

610,01

12.6.2012

19.6.2012

20120197

AGENTÚRA - VIRCO, Ing.Peter Viršík, Nitra

 

15112

82,98

7.6.2012

25.6.2012

20120198

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

92012

102,50

7.6.2012

19.6.2012

20120199

ZSE Energia, a.s.

 

7446143211

44,10

7.6.2012

19.6.2012

20120200

PEZA a.s.

 

8012903622

606,52

7.6.2012

19.6.2012

20120201

INMEDIA s r.o.

 

230213314

854,58

7.6.2012

19.6.2012

20120202

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

6739161616

235,46

7.6.2012

19.6.2012

20120203

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582121150

4 251,83

8.6.2012

27.6.2012

20120204

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012908518

163,30

8.6.2012

19.6.2012

20120205

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

8250032872

1 964,93

8.6.2012

19.6.2012

20120206

Ševt, a.s.

 

2122700586

1 047,88

12.6.2012

19.6.2012

20120207

Slovnaft a.s.

 

4590229450

70,74

8.6.2012

19.6.2012

20120210

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

121559

462,67

11.6.2012

19.6.2012

20120211

INMEDIA s r.o.

 

230213874

894,78

12.6.2012

19.6.2012

20120212

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

120833

1 455,24

11.6.2012

21.6.2012

20120213

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012908721

108,20

13.6.2012

21.6.2012

20120214

PEZA a.s.

 

8012903862

782,64

14.6.2012

21.6.2012

20120215

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012908866

448,63

15.6.2012

21.6.2012

20120216

INMEDIA s r.o.

 

230214447

767,96

19.6.2012

25.6.2012

20120217

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

121638

239,14

19.6.2012

25.6.2012

20120218

Slovenská pošta, a.s.Banská Bystrica

 

9000606875

13,67

21.6.2012

27.6.2012

20120219

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230453

857,34

22.6.2012

27.6.2012

20120220

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230455

958,91

22.6.2012

27.6.2012

20120221

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230454

1 035,76

22.6.2012

27.6.2012

20120222

Slovnaft a.s.

 

4590233345

23,13

22.6.2012

27.6.2012

20120223

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012909261

261,00

22.6.2012

27.6.2012

20120224

PEZA a.s.

 

8012904094

472,87

22.6.2012

27.6.2012

20120225

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512060164

57,94

25.6.2012

27.6.2012

20120226

INMEDIA s r.o.

 

230215021

476,85

26.6.2012

28.6.2012

20120227

NAY ELEKTRODOM , Tuhovská 15, Bratislava, prev.Turecký rad 11, Levice

 

3313100005

29,99

27.6.2012

28.6.2012

20120228

Elpress v.r.o.

 

0062012

133,10

28.6.2012

16.7.2012

20120229

TUJVEL s.r.o

 

1200223

89,54

28.6.2012

6.7.2012

20120230

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012909585

54,49

29.6.2012

16.7.2012

20120231

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7206734743

31,14

29.6.2012

13.7.2012

20120232

Slovak Telecom, a.s Bratislava

 

7206722297

20,16

29.6.2012

13.7.2012

20120233

TUJVEL s.r.o

 

1200296

9,17

2.7.2012

6.7.2012

20120234

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

121792

829,24

2.7.2012

6.7.2012

20120236

INMEDIA s r.o.

 

230215345

727,75

2.7.2012

6.7.2012

20120237

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

121041

1 686,03

2.7.2012

6.7.2012

20120238

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012909781

455,05

4.7.2012

16.7.2012

20120239

Francisci Miroslav

 

2012058

85,45

4.7.2012

19.7.2012

20120240

PEZA a.s.

 

8012904365

702,30

4.7.2012

16.7.2012

20120241

Pavol Szénasi-PASZ

 

522012

314,43

6.7.2012

20.7.2012

20120242

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

5740155351

184,24

6.7.2012

16.7.2012

20120243

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7287522122

58,00

6.7.2012

16.7.2012

20120244

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512070044

57,94

2.7.2012

16.7.2012

20120245

INMEDIA s r.o.

 

230215599

682,14

9.7.2012

16.7.2012

20120246

AGENTÚRA - VIRCO, Ing.Peter Viršík, Nitra

 

18312

82,98

10.7.2012

16.7.2012

20120247

DeLUX-SM, s.r.o.

 

212106434

667,12

10.7.2012

19.7.2012

20120248

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582121436

4 177,40

10.7.2012

20.7.2012

20120249

ZSE Energia, a.s.

 

7426070934

44,10

10.7.2012

16.7.2012

20120250

Slovnaft a.s.

 

4590237615

68,72

10.7.2012

16.7.2012

20120251

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

112012

320,25

11.7.2012

16.7.2012

20120252

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

102012

200,90

11.7.2012

16.7.2012

20120253

Ing. Imrich Dudáš - Agentúra BOZP a PO

 

3025094

279,00

12.7.2012

16.7.2012

20120254

PEZA a.s.

 

8012904429

619,00

12.7.2012

16.7.2012

20120255

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012910114

54,42

12.7.2012

16.7.2012

20120256

INMEDIA s r.o.

 

230215793

466,95

16.7.2012

20.7.2012

20120257

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

121910

749,82

16.7.2012

20.7.2012

20120258

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

121083

1 360,01

17.7.2012

20.7.2012

20120259

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230538

819,88

17.7.2012

20.7.2012

20120260

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230539

980,10

17.7.2012

20.7.2012

20120261

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230540

931,88

17.7.2012

20.7.2012

20120262

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

8250045750

1 791,70

17.7.2012

20.7.2012

20120263

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

8250045751

23,53

17.7.2012

20.7.2012

20120264

Ševt, a.s.

 

2122700681

1,25

17.7.2012

17.9.2012

20120265

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012910406

201,72

20.7.2012

24.7.2012

20120266

INMEDIA s r.o.

 

230216059

959,16

24.7.2012

2.8.2012

20120267

Lekareň SALVATOR s.r.o

 

2012064

162,35

24.7.2012

2.8.2012

20120268

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

7207790905

52,88

27.7.2012

2.8.2012

20120269

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

7207785135

20,16

27.7.2012

2.8.2012

20120270

PEZA a.s.

 

8012904801

502,45

27.7.2012

2.8.2012

20120271

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012910603

75,14

27.7.2012

2.8.2012

20120272

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512070176

64,37

30.7.2012

2.8.2012

20120273

INMEDIA s r.o.

 

230216265

469,26

30.7.2012

2.8.2012

20120274

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

121115

859,45

1.8.2012

28.8.2012

20120275

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

122030

754,46

1.8.2012

28.8.2012

20120276

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012910706

144,34

1.8.2012

28.8.2012

20120277

PROMYS soft, s.r.o.

 

12331

138,00

1.8.2012

1.8.2012

20120278

PEZA a.s.

 

8012904990

576,74

6.8.2012

14.8.2012

20120279

FUN ELEKTRO - Vojtech Bukai

 

013

92,00

6.8.2012

14.8.2012

20120280

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

7741150951

197,72

6.8.2012

14.8.2012

20120281

INMEDIA s r.o.

 

230216506

677,95

7.8.2012

14.8.2012

20120282

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012910973

98,00

8.8.2012

16.8.2012

20120283

ZSE Energia, a.s.

 

7446315053

44,10

9.8.2012

16.8.2012

20120284

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

132012

192,90

9.8.2012

5.9.2012

20120285

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

122012

73,54

9.8.2012

16.8.2012

20120286

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7277543809

58,00

9.8.2012

16.8.2012

20120287

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

8250056513

2 048,50

10.8.2012

16.8.2012

20120288

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582121721

4 045,78

18.8.2012

16.8.2012

20120289

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012911196

177,55

14.8.2012

16.8.2012

20120290

PEZA a.s.

 

8012905238

549,64

15.8.2012

16.8.2012

20120291

INMEDIA s r.o.

 

230216774

666,46

15.8.2012

16.8.2012

20120292

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512080110

57,94

16.8.2012

28.8.2012

20120293

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

121169

1 021,32

16.8.2012

5.9.2012

20120294

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230571

1 010,30

20.8.2012

24.8.2012

20120295

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230570

804,70

20.8.2012

24.8.2012

20120296

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230653

964,04

20.8.2012

24.8.2012

20120297

INMEDIA s r.o.

 

230217016

934,60

20.8.2012

5.9.2012

20120298

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

122227

170,98

20.8.2012

28.8.2012

20120299

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

122214

811,52

20.8.2012

5.9.2012

20120300

Slovnaft a.s.

 

4590249478

76,35

20.8.2012

28.8.2012

20120301

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012911269

237,37

20.8.2012

28.8.2012

20120302

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012911409

128,40

20.8.2012

28.8.2012

20120303

PEZA a.s.

 

8012905422

458,96

20.8.2012

28.8.2012

20120304

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012911527

199,74

24.8.2012

5.9.2012

20120305

DREWMAX PLUS

 

152012

295,00

3.9.2012

5.9.2012

20120306

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

122329

551,02

3.9.2012

11.9.2012

20120307

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

121226

916,46

3.9.2012

11.9.2012

20120308

INMEDIA s r.o.

 

230217372

494,23

3.9.2012

11.9.2012

20120309

ElektroLv,s.r.o.

 

120367

40,60

3.9.2012

18.9.2012

20120310

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

7208847400

21,17

3.9.2012

7.9.2012

20120311

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

7208839240

20,16

3.9.2012

7.9.2012

20120312

INMEDIA s r.o.

 

230217969

618,08

6.9.2012

17.9.2012

20120313

INMEDIA s r.o.

 

230218007

356,72

6.9.2012

17.9.2012

20120314

PEZA a.s.

 

8012905674

475,33

6.9.2012

17.9.2012

20120315

ZSE Energia, a.s.

 

7446369841

44,10

6.9.2012

17.9.2012

20120316

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

5742140753

190,49

6.9.2012

17.9.2012

20120317

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512090009

57,94

6.9.2012

17.9.2012

20120318

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7247589431

58,00

7.9.2012

17.9.2012

20120319

Ševt, a.s.

 

2122700888

241,56

7.9.2012

17.9.2012

20120320

Slovnaft a.s.

 

4590253657

23,43

10.9.2012

17.9.2012

20120321

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

8250058881

1 978,48

10.9.2012

17.9.2012

20120322

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582122006

4 063,69

12.9.2012

17.9.2012

20120323

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012912046

113,40

10.9.2012

17.9.2012

20120324

Pavol Szénasi-PASZ

 

872012

300,12

12.9.2012

17.9.2012

20120325

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

142012

364,93

13.9.2012

20.9.2012

20120326

INMEDIA s r.o.

 

230218754

884,97

13.9.2012

18.9.2012

20120327

PEZA a.s.

 

8012905815

425,80

13.9.2012

18.9.2012

20120328

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012912300

103,12

13.9.2012

18.9.2012

20120329

INMEDIA s r.o.

 

230219089

121,84

17.9.2012

20.9.2012

20120330

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

1224866

602,10

17.9.2012

20.9.2012

20120331

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

12194

645,18

17.9.2012

20.9.2012

20120332

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230722

807,88

17.9.2012

20.9.2012

20120333

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230721

1 021,73

17.9.2012

20.9.2012

20120334

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230738

964,86

18.9.2012

20.9.2012

20120335

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

152012

68,25

18.9.2012

21.9.2012

20120336

Poradca, s.r.o

 

20120336

56,80

19.9.2012

14.8.2012

20120337

TRGIŇA GABRIEL

 

2012021

1 733,43

19.9.2012

21.9.2012

20120338

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512090112

62,21

20.9.2012

3.10.2012

20120339

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012912851

284,44

21.9.2012

4.10.2012

20120340

Slovnaft a.s.

 

4590257504

72,32

21.9.2012

3.10.2012

20120341

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

162012

73,54

21.9.2012

5.10.2012

20120342

INMEDIA s r.o.

 

230219756

824,21

24.9.2012

4.10.2012

20120343

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

172012

805,32

25.9.2012

5.10.2012

20120344

SZUTEP- Szutyányi Jozef

 

20120067

640,05

25.9.2012

5.10.2012

20120345

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012913104

81,65

26.9.2012

4.10.2012

20120346

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

121402

810,82

1.10.2012

10.10.2012

20120347

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

122642

663,40

1.10.2012

10.10.2012

20120348

Elektroservis,F.Kozar

 

492012

107,00

1.10.2012

10.10.2012

20120349

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

182012

105,75

1.10.2012

5.10.2012

20120350

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

192012

129,70

1.10.2012

5.10.2012

20120351

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

7209890918

20,16

1.10.2012

5.10.2012

20120352

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

7209907274

25,54

1.10.2012

5.10.2012

20120353

Kamil PALKO-Kominárstvo

 

1200162

36,12

2.10.2012

8.10.2012

20120354

PEZA a.s.

 

8012905865

462,25

2.10.2012

10.10.2012

20120355

INMEDIA s r.o.

 

230220429

639,48

2.10.2012

10.10.2012

20120356

Železiarstvo K-mart Ing. Marek Cziria

 

20120083

31,40

2.10.2012

8.10.2012

20120357

ZSE Energia, a.s.

 

7446444555

44,10

4.10.2012

24.10.2012

20120358

INMEDIA s r.o.

 

230220724

136,36

4.10.2012

24.10.2012

20120359

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

6743128267

204,22

5.10.2012

24.10.2012

20120360

PEZA a.s.

 

8012905878

379,06

5.10.2012

24.10.2012

20120361

Ing. Imrich Dudáš - Agentúra BOZP a PO

 

3025160

279,00

5.10.2012

15.10.2012

20120362

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012913654

248,44

5.10.2012

24.10.2012

20120363

Francisci Miroslav

 

2012084

256,00

5.10.2012

24.10.2012

20120364

Pavol Szénasi-PASZ

 

942012

259,65

5.10.2012

26.10.2012

20120365

TUJVEL s.r.o

 

1200467251

25,10

8.10.2012

24.10.2012

20120366

INMEDIA s r.o.

 

230221050

644,43

8.10.2012

24.10.2012

20120367

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582122291

4 194,68

9.10.2012

24.10.2012

20120368

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7292592422

58,00

10.10.2012

24.10.2012

20120369

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512100062

62,21

10.10.2012

24.10.2012

20120370

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012913925

54,00

10.10.2012

24.10.2012

20120371

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012914086

152,93

12.10.2012

24.10.2012

20120372

Nemocnice s poliklinikami, n.o. Nitra, prev. Levice

 

20121079

413,27

12.10.2012

24.10.2012

20120373

INMEDIA s r.o.

 

230221745

666,39

15.10.2012

24.10.2012

20120374

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

122785

790,64

15.10.2012

24.10.2012

20120375

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

8250062506

1 719,42

15.10.2012

24.10.2012

20120376

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

8250062507

23,80

15.10.2012

24.10.2012

20120377

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230818

992,00

16.10.2012

24.10.2012

20120378

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230838

1 042,68

16.10.2012

24.10.2012

20120379

PEZA a.s.

 

8012905890

387,80

17.10.2012

24.10.2012

20120380

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012914520

166,25

19.10.2012

24.10.2012

20120381

INMEDIA s r.o.

 

230222365

811,84

22.10.2012

24.10.2012

20120382

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230842

745,69

16.10.2012

24.10.2012

20120383

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012914717

143,47

25.10.2012

29.10.2012

20120384

INMEDIA s r.o.

 

230222742

269,04

25.10.2012

7.11.2012

20120385

PEZA a.s.

 

8012905898

477,82

25.10.2012

7.11.2012

20120386

Pavol Szénasi-PASZ

 

1022012

639,60

25.10.2012

9.11.2012

20120387

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

7210964078

27,01

2.11.2012

9.11.2012

20120388

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

7210952502

20,16

2.11.2012

9.11.2012

20120389

HASLEX/servis has.pristr.

 

04312012

375,60

5.11.2012

9.11.2012

20120390

Pavol Szénasi-PASZ

 

1032012

1 293,76

2.11.2012

9.11.2012

20120391

INMEDIA s r.o.

 

230223092

642,04

2.11.2012

9.11.2012

20120392

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012915104

100,44

2.11.2012

9.11.2012

20120393

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

121647

1 602,35

5.11.2012

9.11.2012

20120394

INMEDIA s r.o.

 

230223488

734,40

5.11.2012

9.11.2012

20120395

Alena Valentová - TRIO-ELKO

 

20120244

281,26

5.11.2012

9.11.2012

20120396

SZUTEP- Szutyányi Jozef

 

20120084

307,58

5.11.2012

9.11.2012

20120397

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

202012

137,40

5.11.2012

9.11.2012

20120398

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

3744116185

299,32

5.11.2012

9.11.2012

20120399

PEZA a.s.

 

8012905903

502,22

6.11.2012

16.11.2012

20120400

IMEX TRADE - Ing. Monika Brzová

 

201211

2 134,74

8.11.2012

16.11.2012

20120401

ZSE Energia, a.s.

 

7446552900

44,10

8.11.2012

16.11.2012

20120402

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012915483

227,44

8.11.2012

16.11.2012

20120403

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7292615478

58,00

9.11.2012

19.11.2012

20120404

Železiarstvo K-mart Ing. Marek Cziria

 

20120095

725,40

9.11.2012

19.11.2012

20120405

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

12291

1 070,34

9.11.2012

16.11.2012

20120406

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582122574

5 267,15

9.11.2012

19.11.2012

20120407

Nemocnice s poliklinikami, n.o. Nitra, prev. Levice

 

20121209

450,84

12.11.2012

16.11.2012

20120408

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512100197

62,21

12.11.2012

16.11.2012

20120409

INMEDIA s r.o.

 

230224199

848,43

13.11.2012

16.11.2012

20120410

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

212012

1 080,00

13.11.2012

19.11.2012

20120411

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012915770

177,74

14.11.2012

19.11.2012

20120412

PEZA a.s.

 

8012905917

539,74

16.11.2012

23.11.2012

20120413

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

121722

531,82

16.11.2012

23.11.2012

20120414

INŠSTAVMAT s.r.o.

 

52012

1 592,21

16.11.2012

26.11.2012

20120415

AutoSet , s.r.o.

 

121000381

1 450,00

16.11.2012

26.11.2012

20120416

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230877

849,48

16.11.2012

26.11.2012

20120417

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230944

1 094,05

19.11.2012

26.11.2012

20120418

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230942

1 243,58

19.11.2012

26.11.2012

20120419

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512110109

62,21

19.11.2012

26.11.2012

20120420

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

123142

804,57

19.11.2012

26.11.2012

20120421

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012916158

388,06

21.11.2012

26.11.2012

20120422

INMEDIA s r.o.

 

230224917

605,64

21.11.2012

26.11.2012

20120423

Elektroservis,F.Kozar

 

582012

73,00

21.11.2012

26.11.2012

20120424

Slovnaft a.s.

 

4590273894

66,27

22.11.2012

26.11.2012

20120425

Pavol Szénasi-PASZ

 

20120425

71,52

22.11.2012

30.11.2012

20120426

MICHAGAL spol. s.r.o, Nábytok BLACK RED WHITE

 

090594

609,00

23.11.2012

30.11.2012

20120427

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012916334

157,39

23.11.2012

30.11.2012

20120428

ElektroLv,s.r.o.

 

120529

3 161,24

26.11.2012

6.12.2012

20120429

INMEDIA s r.o.

 

230225592

710,15

26.11.2012

6.12.2012

20120430

INMEDIA s r.o.

 

230225676

109,88

26.11.2012

6.12.2012

20120431

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

222012

487,55

27.11.2012

6.12.2012

20120432

Elpress v.r.o.

 

0152012

1 477,60

27.11.2012

6.12.2012

20120433

Pavol Szénasi-PASZ

 

1192012

1 046,10

27.11.2012

6.12.2012

20120434

Francisci Miroslav

 

2012106

323,90

28.11.2012

6.12.2012

20120435

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512110168

62,21

28.11.2012

6.12.2012

20120436

PEZA a.s.

 

8012905921

461,15

28.11.2012

6.12.2012

20120437

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012916572

301,68

28.11.2012

6.12.2012

20120438

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

7212031797

33,30

28.11.2012

6.12.2012

20120439

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

7212031796

20,16

28.11.2012

6.12.2012

20120440

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

232012

60,30

29.11.2012

6.12.2012

20120441

Eugen Galambos -Sklenarstvo

 

01036012

28,61

29.11.2012

6.12.2012

20120442

Antal Arpád, revízny technik PZ,TZ

 

1292012

99,90

29.11.2012

6.12.2012

20120443

Kováčik Milan

 

201220

1 249,50

3.12.2012

11.12.2012

20120444

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

121830

760,30

10.12.2012

17.12.2012

20120445

Júlia Kompanová -KEPROTEX

 

2012040

95,65

3.12.2012

11.12.2012

20120446

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

8250064799

3 496,61

4.12.2012

11.12.2012

20120447

Slovak Telecom, a.s./T-COM/

 

1745116241

250,15

5.12.2012

11.12.2012

20120448

KORAL GM - Mária Grausová

 

12109

109,17

6.12.2012

14.12.2012

20120449

INMEDIA s r.o.

 

230226174

1 121,99

6.12.2012

17.12.2012

20120450

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

123273

634,88

6.12.2012

17.12.2012

20120451

PEZA a.s.

 

8012905936

341,59

6.12.2012

17.12.2012

20120452

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012917053

193,28

7.12.2012

17.12.2012

20120453

KAUFLAND SR v.o.s

 

390002168

2 590,00

10.12.2012

17.12.2012

20120454

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

242012

282,69

10.12.2012

14.12.2012

20120455

INMEDIA s r.o.

 

230226835

487,37

11.12.2012

17.12.2012

20120456

SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 

582122861

6 319,86

11.12.2012

17.12.2012

20120457

TUJVEL s.r.o

 

1200629

953,10

11.12.2012

20.12.2012

20120458

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012917268

117,70

12.12.2012

19.12.2012

20120459

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

121939

563,96

14.12.2012

19.12.2012

20120460

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012917419

122,90

14.12.2012

19.12.2012

20120461

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

123403

693,88

14.12.2012

19.12.2012

20120462

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

252012

73,54

14.12.2012

20.12.2012

20120463

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

262012

42,00

14.12.2012

20.12.2012

20120464

Lekáreň Pharmaplus

 

1212357

642,60

17.12.2012

20.12.2012

20120465

INMEDIA s r.o.

 

230227402

1 454,77

17.12.2012

19.12.2012

20120466

INMEDIA s r.o.

 

230227403

647,83

17.12.2012

19.12.2012

20120467

PEZA a.s.

 

8012905943

371,14

17.12.2012

19.12.2012

20120468

Ing. Imrich Dudáš - Agentúra BOZP a PO

 

3025208

279,00

17.12.2012

20.12.2012

20120469

Novogal a.s.-prev.Levice

 

5512120107

69,12

18.12.2012

21.12.2012

20120470

Pavol Szénasi-PASZ

 

1252012

166,32

18.12.2012

20.12.2012

20120471

Zsl.vodárenská spol.,a.s.

 

8250066329

1 214,88

18.12.2012

20.12.2012

20120472

Jaroslava Sečkárová LEVITA

 

302012

620,90

19.12.2012

21.12.2012

20120473

INMEDIA s r.o.

 

230227625

350,38

19.12.2012

21.12.2012

20120474

Tabita s.r.o

 

10120020

448,00

19.12.2012

21.12.2012

20120475

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230961

840,34

19.12.2012

21.12.2012

20120476

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012917657

59,38

19.12.2012

21.12.2012

20120477

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230991

1 255,75

20.12.2012

21.12.2012

20120478

ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra

 

203230992

1 074,16

20.12.2012

21.12.2012

20120479

Ševt, a.s.

 

2122012621

2 729,05

20.12.2012

27.12.2012

20120480

INŠSTAVMAT s.r.o.

 

122012

4 155,80

20.12.2012

27.12.2012

20120481

DREWMAX PLUS

 

362012

885,00

20.12.2012

27.12.2012

20120482

A-Z velkoobchod s.r.o.

 

2225331

48,50

20.12.2012

27.12.2012

20120483

BYT Centrum ,sro

 

120075

5 686,00

20.12.2012

27.12.2012

20120484

Elpress v.r.o.

 

0212012

2 368,50

21.12.2012

27.12.2012

20120485

IMEX TRADE - Ing. Monika Brzová

 

201214

1 034,11

21.12.2012

27.12.2012

20120486

Slovnaft a.s.

 

4590282127

81,38

21.12.2012

27.12.2012

20120487

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

122029

471,35

21.12.2012

27.12.2012

20120488

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o

 

123471

318,22

21.12.2012

27.12.2012

20120489

Pavol Szénasi-PASZ

 

1302012

4 317,70

21.12.2012

28.12.2012

20120490

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

292012

1 080,46

27.12.2012

27.12.2012

20120491

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

301012

394,00

21.12.2012

27.12.2012

20120492

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

282012

90,00

21.12.2012

27.12.2012

20120493

EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,

 

272012

354,67

27.12.2012

27.12.2012

20120494

TRGIŇA GABRIEL

 

2012031

4 829,78

21.12.2012

27.12.2012

20120495

Pavol Szénasi-PASZ

 

1312012

760,28

21.12.2012

28.12.2012

20120496

DREWMAX PLUS

 

382012

2 060,00

21.12.2012

28.12.2012

20120497

ROCHER CONSULTING SR s.r.o.

 

1230800980

465,80

27.12.2012

28.12.2012

20120498

SOLID plus sro Levice

 

20124578

2 850,62

21.12.2012

28.12.2012

20120499

SIGNUM LEVICE, s.r.o.

 

2012363

287,52

27.12.2012

28.12.2012

20120500

NAY ELEKTRODOM , Tuhovská 15, Bratislava, prev.Turecký rad 11, Levice

 

3313100199

1 986,70

21.12.2012

28.12.2012

20120501

EM Consulting spol.s r.o.

 

5542012

1 842,00

27.12.2012

28.12.2012

20120502

Ľubica Podolcová-Ľubica

 

20124548

1 647,64

27.12.2012

28.12.2012

20120503

Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-

 

122046

192,91

27.12.2012

28.12.2012

20120504

INMEDIA s r.o.

 

230227852

399,35

27.12.2012

28.12.2012

20120505

CHRIEN, spol. s.r.o.

 

2012917968

285,90

28.12.2012

31.12.2012

20120506

Slovenský plyn.priem. a.s

 

7436127612

1 038,53

28.12.2012

31.12.2012

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.