Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
3.1.2024 4.1.2024 Limas s.r.o. Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
15.2.2024 16.2.2024 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Rámcová dohoda - Kancelárske potreby
16.2.2024 17.2:2024 ZELEX, s.r.o. Rámcová dohoda - Čerstvé ovocie a zelenina
8.3.2024 9.3.2024 CHRIEN, spol. s r.o. Rámcová dohoda - Hlboko mrazená hydina a mrazené filé
22.3.2024 23.3.2024 Pekný deň, s.r.o. Rámcová dohoda - Chlieb a pečivo
17.4.2024 20.4.2024 Stredná odborná škola pedagogická Zmluva - O poskytovaní praktického vyučovania
19.4.2024 20.4.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Rámcová dohoda - mrazená zelenina
17.5.2024 18.5.2024 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Rámcová dohoda - Tonerové náplne
Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.