Mozog je najdôležitejší orgán ľudského tela. Všetko, čo vieme, čo si myslíme a cítime, sa odohráva práve v ňom. Sídli v ňom naša pamäť, vďaka mozgu vidíme a počujeme, pohybujeme sa a rozprávame. Väčšina ľudí nepremýšľa nad dôležitosťou pamäti, kým nevypovie službu. Nakoľko nám nie je ľahostajná kondícia mozgov našich seniorov, pravidelne realizujeme tréningy pamäti. Taktiež sa prikláňame k názoru, že len tvorivý a aktívny spôsob života udrží mozog čo najdlhšie.

V rámci pravidelných tréningov pamäti realizujeme cvičenia zamerané na koncentráciu, tréning krátkodobej a dlhodobej pamäti, taktiež sa zameriavame na slovnú zásobu, tvorivosť, nácvik orientácie a rôzne iné zaujímavé aktivity.

Tréningy pamäti realizujem skupinovo, ale taktiež aj individuálne, prihliadajúc na zdravotný stav a jedinečnosť klienta.

Tréning pamäti ako forma voľnočasovej aktivity sa prioritne zameriava na kognitívnu kondíciu seniorov, predchádzanie sociálnej izolácie a taktiež na pomoc k svojpomoci.Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.