Návštevy v ZSS sú povolené. Pokiaľ nemôžete prísť navštíviť Vašich blízkych klientov, ponúkame Vám aj možnosť spojiť sa s klientom zariadenia „FÉNIX”, ZSS Levice telefonicky. Ak klient nemá mobilný telefón, môžete zavolať na sociálny úsek – 036/63 48 903, 0951802350 a my Vám po súhlase klienta sprostredkujeme hovor s daným klientom každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:00 hod.

V prípade, ak by ste sa chceli spojiť s Vašim blízkym klientom zariadenia prostredníctvom videohovoru, môžete taktiež zavolať na sociálny úsek - 036/63 48 903, 0951802350 každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:00 hod. a my Vám s daným klientom po jeho súhlase sprostredkujeme hovor každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:00 hod.

V prípade, ak sa chce spojiť klient so svojim blízkym a nemá mobilný telefón, skype, mail a pod. môže ohlásiť sociálnu pracovníčku, kľúčového pracovníka, alebo službukonajúcu sestru a tí sa mu pokúsia sprostredkovať kontakt s jeho blízkym.


Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.